Kategoriarkiv: Litterära termer

Litterära termer 61: MÖP

MÖP är en förkortning av militärt överintresserad person. Inom försvarsmakten betecknar det en rekryt som är lite väl intresserad av vapen och krig. I boksammanhang är det beteckningen på en persom som har läst samtliga Antony Beevors böcker två gånger.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Litterära termer

Litterära termer 60: romantikens blå blomma

Den blå blomman är en mycket potent mystisk symbol inom romantiken. Den lanserades, ironiskt nog, av Novalis i hans ej fullbordade roman Heinrich von Ofterdingen (1802), i vilken huvudpersonen drömmer att han i arkadiskt landskap upptäcker en blå blomma, som gör ett oerhört intryck på honom. Den blå blomman symboliserar en mycket stark längtan, kärlekslängtan och en längtan bort, till en mer fullkomnad värld.

Den blå blomman är en arketypisk romantisk symbol, som även symboliserar inspirationen, och den tog inte romantikerna lätt på. Enlig en Wiki-post på engelska är symbolen levande inom konsterna än idag. Den blå blomman förknippas även med Novalis hustru som dog kort efter att äktenskapet hade ingåtts.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Litterära termer

Litterära termer 59: pop futurism / popfuturism

”The pandemic, which has seemed stranger than science fiction in so many ways, has occasioned much debate about the role of speculative fiction in imagining the future: The possibilities of such stories have felt, to some, like answers amid uncertainty, even as others have questioned the limits of dystopian visions. But perhaps an equally relevant literature to revisit is speculative nonfiction: the constantly evolving genre we might call ‘pop futurism.'”

Citerat ur en spännande artikel – ”The Library of Possible Futures” – av Samantha Culp i The Atlantic. Skriv gärna och tipsa om litterära termer och begrepp som jag skulle kunna ta upp. De får gärna vara nya.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Litterära termer

Litterära termer 58: Iowa-modernism

”Det sägs att gestaltningen gör den litterära texten mer subtil. Skrivarskolor världen runt lär ständigt ut Tjechovs uttalande om hur författare, i stället för att berätta att månen lyser, bör visa hur månljuset återspeglas i en glasskärva. […] Ibland är det faktiskt bättre med en helt vanlig lysande måne.”

GP Kultur drar Agri Ismaïl en lans för det föraktade berättandet och argumenterar för att den litterära gestaltningens hegemoni måste brytas: ”Agri Ismaïl: Litteraturkritiken fäster för stor vikt vid gestaltning”.

Vi tycker att det är rimligt att kalla den individcentrerade och apolitiska stilen Iowa-modernism: ”Ideologiskt färgad Iowa-modernism på export från USA”

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Litterära termer

Litterära termer 57: jag-hade hellre-läst-något-annat-kritik

Gunnar Nirstedt använder begreppet jag-hade-hellre-läst-något-annat-kritik på Facebook, om en specifik recension. Han ger också ett mer generellt råd till kritikerna: ”[O]m ni önskar er en annan bok, läs då en annan bok.”

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Litterära termer

Litterära termer 56: heteronym

”Indeed, [Pessoa] appeared to spend all his spare time reading or writing, and had already begun creating the fictional alter egos, or, as he later described them, heteronyms, for which he is now so famous, writing stories and poems under such names as Karl P. Effield, David Merrick, Charles Robert Anon, Horace James Faber,  Alexander Search, and more. In their recent book Eu sou uma antologia (I am an anthology), Jerónimo Pizarro and Patricio Ferrari list 136 heteronyms, giving biographies and examples of each fictitious author’s work.”
”A Little Fellow with a Big Head” av Margaret Jull Costa i Paris Review.

9780811226936

Recension av Fernando Pessoas ”The book of Disquiet”

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Litterära termer

Litterära termer 55: Pantsuit Nation fanfiction

9780399590917
Curtis Sittenfeld – Rodham (Random House)

”Some readers are calling Curtis Sittenfeld’s new book a work of ‘Pantsuit Nation fanfiction.’ She doesn’t mind at all.”
— Podden ”Who is Hillary without Bill?” i Washington Post

Curtis Sittenfelds nya roman Rodham måste betraktas som utstuderat spekulativ, den gestaltar vad som hade kunnat hända om Hillary inte hade gift sig med Bill Clinton. Den ges ut på svenska av Wahlström & Widstrand i juni. Och så det här med ”Pantsuit Nation fanfiction”. En recension av boken har rubriken ”Pantsuit Nation Erotica”. Lägger man inte på tok för mycket vikt vid Hillarys kläder?

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Litterära termer

Litterära termer 54: doomer lit

”‘[…] a growing body of work that could be called ‘doomer lit’—writing that takes seriously the idea that catastrophe is our fate, and despondency a rational response.”

Citerat ur ”The Hottest New Literary Genre Is ‘Doomer Lit'” av Kate Knibbs i WIRED. Lite förenklat kan man säga att doomer lit är besläktad meed cli fi (climate fiction) och apokalyptisk och postapokalyptisk litteratur, men att den är ännu mörkare, rentav hopplös. Det kanske är trösterikt att läsa på något skruvat vis, nu när det sprids fler och fler berättelser om en nära förestående klimatkris?

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Citat, Litterära termer, Notiser

Litterära termer 52: BAME fiction

BAME är ett lite otympligt, kanske till och med aningen tvivelaktigt, men ibland användbart brittiskt begrepp. Det står för Black, Asian and minority ethnic people​. Ungefär 7,5 miljoner britter faller under denna kategori. Inom litteraturvärlden talar man exempelvis om ”BAME fiction” och ”BAME writers.”

De här minoriteterna är underrepresenterade i förlagsbranschen och BAME–författare får i regel färre recensioner i tidningar och tidskrifter. Enligt en rapport från Arts Council England (2017) har BAME–fiktion tappat mark de senaste 15 åren. Det måste betraktas som anmärkningsvärt.

Ola Wihlke

2 kommentarer

Under Litterära termer

Litterära termer 51: rural noir

The Wolf Wants In by Laura McHugh
Laura McHugh – The Wolf Wants In (Spiegel & Grau)

”Part of the appeal of rural noir is that, to people living elsewhere, the way of life might seem a bit exotic and unexplored. The isolation and the forbidding landscape lend a sense danger and tension. Anything could happen in a place that feels beyond the bounds of law, where people might cross lines to survive, where there are plenty of places to hide bodies so they’ll never be found.

While I’ve been thrilled to see my home represented on a larger stage, not everyone here is happy about the boom in rural noir. Some people complain that it’s making us look bad to the rest of the world, that we’re being portrayed as degenerate hillbillies. There’s merit in that argument. There’s a fine line between depicting the flavor of a region and crossing into mockery by reinforcing stereotypes, but for me it goes back to my poverty-stricken childhood in the Ozarks and the feeling that my own life, my own stories, were not valid or relevant, that they weren’t worthy of being visible to an audience. For a decade, Missouri was the meth capital of the United States. Poverty and drugs and a lack of opportunity are real problems here.”

Citerat ur ”In Rural Noir, I Found Myself” av Laura McHugh

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Litterära termer, Notiser