Etikettarkiv: 1789

Hitler och Churchill vs. 1914 och 1939

Förr i tiden, för inte helt länge sedan, var det oftast kända mäns namn som stod tryckta på historieböckernas omslag: Hannibal, Julius Caesar, Alexander, Karl XII, Napoleon, Hitler, Churchill. Inte sällan var titeln identisk med någon stor eller fruktansvärd mans namn, som Stalin eller Mao.

Om man söker på Napoleon, Hitler, Churchill, Stalin och Mao på Amazon.com böcker får man ungefär 31.000, 21.000, 37.000, 10.000 respektive 21.000 träffar. I en sökning av det här slaget får man med en massa slagg, men det går inte att förneka att historiker och journalister har ägnat historiens megakändisar ganska stort intresse. Däremot verkar det inte vara sant, som många fortfarande hävdar, att det finns förhållandevis få skildringar av Stalins och Maos brott.

I den anglosaxiska världen kallar man inriktningen på historiens manliga kändisar för Great Man Theory of history. I linje med denna teori lägger man mycket krut på individen som historisk aktör och drivkraft. Teorin är optimistisk vad gäller individens möjligheter att påverka historiens förlopp, kanske lite väl optimistisk. Strukturer kan ju vara otroligt sega.

Nu verkar det hursomhelst som om Great Man Theory får allt mer konkurrens av Great Year Theory och att fenomenet får särskilt mycket uppmärksamhet i år är naturligtvis ingen slump. Första världskriget inleddes 1914 och i år är det hundra år sedan krigsutbrottet. Att 1914 är så känt beror, förutom på skyttegravskrigets fasor, säkert på att det även anses leda fram till nästa europeiska katastrof, med början 1939.

Observera att det här inte är ett försök att bedriva historisk forskning, men vi gjorde även Amazon-sökningar på böcker på några kända årtal för att se hur de står sig mot de kända männen. Antalet träffar, som naturligtvis kan innehålla exempelvis romaner, står till höger om årtalen:

1066: 4780

1492: 5082

1776: 14.068

1789: 30.754

1848: 41.727

1913: 87.467 på grund av upptakten till kriget.

1914: 128.533

1917: 89.707

1939: 158.483

1945: 534.058

1968: 270.705

1989: 425.671

2001: 7059

Det sista resultatet är särskilt tveksamt eftersom sökningen fångade upp väldigt mycket som handlar om Stanley Kubricks mästerverk 2001: A Space Odyssey (1968) men de andra resultaten verkar något säkrare. Alla böcker finns ju inte i Amazons lager, ju längre bak i tiden vi går ju fler böcker finns det antagligen som inte finns i Amazons lager.

Det första man kan konstatera, vid en direkt jämförelse av siffrorna, är att Great Man Theory ser ut att redan ha fått ge vika för Great Year Theory. 1939 och 1945 ger 692.541 träffar, vilket kan jämföras med den sammanlagda siffran för Hitler, Churchill och Stalin: 68.000.

Återigen – det här är självklart ett trubbigt sätt att mäta på, men mycket tyder på att historieböcker med årtal i titlarna har framtiden för sig. Den Store Mannen som historisk aktör har kanske sett sina bästa dagar – jämför exempelvis den överraskande höga siffran för 1989 – 425.671 sökträffar – med antalet träffar för en av nyckelspelarna under upplösningen av det kalla kriget, Gorbachev3496 sökträffar.

Att 1968 är ett så känt årtal sett ur böckernas perspektiv beror på att många böcker handlar om musik, mode och design, men siffran 270.705 är anmärkningsvärd hög. De som var unga då kanske har varit ovanligt pigga på att skriva om sin egen ungdom?

Den Store Mannen har kanske inte klivit ned frivilligt från sin piedestal, man stöter ju fortfarande på ett och annat exemplar. Kanske har våra samhällen förändrats så i grunden, blivit så komplexa, att det inte behövs Stora Män i samma utsträckning som under tidigare historiska epoker?

Hur det nu än ligger till med den saken vill vi passa på att rekommendera Peter Englunds kommande bok Stridens skönhet och sorg 1914 (Natur & Kultur) som vi tror och hoppas är lika bra som Stridens skönhet och sorg: första världskriget i 212 korta kapitel (Pocketförlaget). För övrigt tycker vi att det borde ges ut många fler böcker om första världskriget i år.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Artiklar