Etikettarkiv: After Theory

Vad talar vi om när vi talar om litteratur?

Cover of "After Theory"

Cover of After Theory

Det talas mycket om litteratur, kanske mer än någonsin, men det talas för mycket om fel saker. Det hävdar i alla fall Terry Eagleton i sin senaste bok, How to Read Literature (Yale Univesity Press). I en ganska tunn volym, lite drygt 200 sidor, lägger den brittiske litteraturteoretikern och kritikern, knuten till The Guardian och The London Review of Books, ut texten om hur vi borde läsa och tala om böcker, i första hand romaner.

Huvudpoängen är ganska enkel, att vi diskuterar nästan allt som har med romaner att göra förutom de kvaliteter som gör dem till just romaner, litterära verk. Det som saknas i dagens diskussioner om litteratur är diskussioner om verkens litteraritet, oavsett om det handlar om Hamlet eller Harry Potter. Vi siktar in oss helt på vad en roman handlar om, men glömmer bort hur innehållet förmedlas.

Vidare hävdar Eagleton att litterär smak erövras just genom litterär analys, smak är med andra ord något man förvärvar. Med exempel och genom närläsningar, av vitt skilda verk, visar han hur man kan och bör närma sig en litterär text. Att lära sig uppskatta litteratur är inte helt olikt att lära sig uppskatta god whisky, hävdar professor Eagleton. How to Read Literature lanseras som något av en nybörjarbok.

Nick Mount, som recenserar boken i kanadensiska Globe and Mail, är väldigt skeptisk. Han har inte direkt något emot Eagletons litteratursyn, men han hävdar att Eagleton som skrev Literary Theory: An Introduction (1983) är något helt annat än dagens Eagleton. Han har, hävdar Mount, sedan After Theory (2003) övergett den kontinentala skolan, den mer bråkiga marxismen, teoretiserandet och den historiskt grundade litteraturanalysen. Han har, skulle man kunna säga, blivit en konservativ estet.

Mount längtar med andra ord efter den gamle Eagleton, den Eagleton som bland annat lärde honom att litteraturen erövrade sin makt när kyrkan förlorade sin och att den likt religionen är ett instrument i händerna på de priviligierade. Läs hela recensionen.

O.W.

Lämna en kommentar

Under Recensioner