Etikettarkiv: AI

Shakespeare vs Deep-speare

Världen över pågår projekt som går ut på att få datorer (AI) att efterhärma mänsklig kreativitet med hjälp av machine learning. Ett av projekten, som försöker lära AI att skriva Shakespeare-dikter, kallas Deep-speare:

”Deep-speare’s creation is nonsensical when you read it closely, but it certainly ‘scans well,’ as an English teacher would say—its rhythm, rhyme scheme, and the basic grammar of its individual lines all seem fine at first glance. As our research team discovered when we showed our AI’s poetry to the world, that’s enough to fool quite a lot of people; most readers couldn’t distinguish the AI-generated poetry from human-written works.” (IEEE Spectrum)

Shakespeare:

Shall I compare thee to a summer’s day?
thou art more lovely and more temperate:
rough winds do shake the darling buds of May,
and summer’s lease hath all too short a date

Deep-speare:

Yet in a circle pallid as it flow,
by this bright sun, that with his light display,
roll’d from the sands, and half the buds of snow,
and calmly on him shall infold away

Det är en imponerande imitation, men verkar det inte som om Deep-speare har en hel del kvar att lära av den store barden?

Mer läsning:

”Infecting the teller. The failure of a mathematical approach to Shakespeare’s authorship” (TLS)

Ola Wihlke

 

Lämna en kommentar

Under Notiser, Nyheter

Litterära termer 42: distant reading/fjärrläsning

morettiKöp

”Algorithms might be poor at grasping context, but they excel at sifting through large amounts of data. This means they’re well-suited to what Franco Moretti at the Stanford Literary Lab calls distant reading – a zoomed-out, macroscopic literary analysis of hundreds, sometimes thousands, of texts. By crunching through this ‘big data’, Moretti and his followers hope to discover aspects of literature that are invisible to scholars who go about merely reading books.”

Citerat ur ”When robots read books” av Inderjeet Mani i aeon magazine. Uttrycket ”som bara läser böcker” är lite lustigt.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Litterära termer

Barack Obama diskuterar teknik och kultur

Image via Wired

Artificiell Intelligens (AI) är omgärdat med mängder med myter och överdrifter. I en spännande artikel diskuterar Barack Obama — som gärna diskuterar allt från litteratur och teknik i det offentliga — AI i Wired. Inslaget har den härligt pompösa titeln ”Barack Obama, neural nets, self-driving cars, and the future of the world.” Den amerikanske presidenten är cool och tonar ned eventuella faror med AI:

”In science fiction, what you hear about is generalized AI,” säger Obama. ”Computers start getting smarter than we are and eventually conclude that we’re not all that useful, and then either they’re drugging us to keep us fat and happy or we’re in the Matrix. My impression, based on talking to my top science advisers, is that we’re still a reasonably long way away from that.”

Obama medverkar inte bara i Wired, han är gästredaktör för hela det senaste numret. Från mitt begränsade perspektiv verkar det som om svenska politiker skulle kunna lära sig mycket av Obama och hans pr-rådgivare.

Jag tror inte att svenska väljare är särskilt förtjusta i renodlade pärmbärare och byråkrater, jag tror att svenska väljare gärna skulle vilja veta vad våra ledande politiker har för tankar och idéer om exempelvis teknik, filosofi och kultur. Varför skulle inte svenska politiker oftare kunna framträda i sammanhang utanför det parlamentariska maskineriet?

Det är otroligt spännande att läsa Obamas samtal med författaren Marilynne Robinson: här och här, även om Obama ofta lämar det litterära och leder in samtalen på det politiska. Det är riktigt roligt att lyssna på Obama när han medverkar i komikern Marc Marons intervjupodcast WTF. Bara för att ta ett par andra exempel.

Ola Wihlke

1 kommentar

Under Artiklar

Ny bok om den teknologiska singulariteten

33fd8b50d5dc7a73d63acfb44de4b92a

Murray Shannahan
The Technological Singularity
MIT Press

Många tror att maskinerna, någon gång i framtiden, kommer att uppnå den generella intelligens som är karakteristisk för människor. Det är ganska lätt att konstruera en dator som kan slå en stormästare i schack. Det är ganska lätt att konstruera en dator som vinner mot de bästa människorna i Jeopardy. Det är oerhört mycket svårare att konstruera en maskin som är så exceptionellt mångsidig och kreativ som en människa. Men eftersom den teknologiska utvecklingen är så oerhört högt uppskruvad tror många att det bara är en tidsfråga innan maskinerna blir lika intelligenta som människor. När väl det inträffar tror man att maskinerna kommer att förbättra sig själva och att en explosiv teknologisk utveckling tar vid. Maskinerna kommer att uppnå superintelligens, de kommer att bli så intelligenta att det är svårt för oss att föreställa oss det. Den här föreställda vattendelaren, det här skiftet i mänsklighetens historia kallas den teknologiska singulariteten.

Den teknologiska singulariteten brukar associera till sciencefiction, men Murray Shannahan (intervju), professor i Cognitive Robotics vid Imperial College London, påpekar inledningsvis i sin mycket intressanta bok, The Technological Singularity, att sciencefiction inte är någon bra kunskapskälla om man verkligen vill lära sig något om den teknologiska singulariteten. Och hans framställning har också något förnuftigt och försiktigt över sig. Det betyder inte att den är tråkig, tvärtom, tack vare att den är så trovärdig blir den genuint spännande.

Ungefär hälften av alla experter på den teknologiska singulariteten tror att den kommer att inträffa 2045, men Shannahan ägnar sig inte åt några sådana gissningar och förutsägelser. Hans bok bygger i stället på olika scenarier, som innehåller bedömningar av hur troligt eller sannolikt det är att olika typer av AI och superintelligens kommer att skapas och uppstå. Han beskriver och analyserar några av de vägar utvecklingen skulle kunna ta.

På senare tid har många, inte minst Steven Hawking, varnat för vad den tekniska singulariteten skulle kunna innebära. Många tänkare och experter på området, bland dem Nick Bostrom, tror att den teknologiska singulariteten antingen kommer att få väldigt goda eller väldigt negativa konsekvenser.

I det utopiska scenariot förbättrar maskinerna eller robotarna människornas liv, de kanske snabbt uppfinner läkemedel mot sjukdomar som tidigare varit svåra eller omöjliga att bota. I det dystopiska scenariot skulle maskinerna och robotarna påminna mer om datorn HAL eller en terminator, de skulle snarare se oss människor som ett hot mot positionen som världens nya härskare. Världen skulle kunna bli fantastisk på många sätt, men inte för oss människor.

Om du ändå tycker att det här låter som sciencefiction, ge The Technological Singularity en chans. Shannahan tillhör inte de mest pessimistiska experterna, men han tycker att farhågorna bör tas på allvar. Hans stil är stringent men avspänd, ibland humoristisk, men oftare är framställningen smart och rik på perspektiv och infallsvinklar. Det inledande avsnittet om hjärnan är sällsynt fascinerande – det lär dröja innan den efterhärmas, nästan obegripligt komplex. Boken handlar naturligtvis mycket om teknik, men den handlar också om filosofiska, framförallt etiska frågor, och den är en riktig sidvändare.

Boken ges ut i en fantastisk serie: The MIT Essential Knowledge series.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Recensioner

Interview: Murray Shanahan on the technological singularity

9780262527804

Professor Stephen Hawking has said, on several occasions, that efforts to create thinking machines pose a threat to humankind. He might be the most famous thinker to hold this view, but he is certainly not the only one. The fear is that thinking machines (AI), when they finally reach human-level intelligence, will enhance themselves and become superintelligent, completely outwitting us humans. An explosive technological development would begin, and this moment is known as the technological singularity.

Many thinkers, including Nick Bostrom, believe that the singularity will be either very good or very, very bad. In the utopian scenario machines or robots would enhance the lives of humans, they might invent pharmaceuticals that can cure diseases such as bipolar disorder and Alzheimer. In the dystopian scenario the machines or robots would be more like the computer HAL or a terminator, seeing humans as a threat to their position as the new rulers of the world.

A Disneyland without children

“A society of economic miracles and technological awesomeness, with nobody there to benefit,” as Bostrom writes in his new book Superintelligence. “A Disneyland without children.”

A majority of the experts believe that human-level AI will be achieved pretty soon, according to a review of the book in Financial Times:

“About half the world’s AI specialists expect human-level machine intelligence to be achieved by 2040, according to recent surveys, and 90 per cent say it will arrive by 2075. Bostrom takes a cautious view of the timing but believes that, once made, human-level AI is likely to lead to a far higher level of ‘superintelligence’ faster than most experts expect – and that its impact is likely either to be very good or very bad for humanity.”

We have read a brand new, hugely entertaining and accessible book on this subject, The Technological Singularity (MIT Press) – it’s published in MIT:s very fine series Essential Knowledge – and we had the opportunity to ask its author, professor Murray Shanahan, a few questions. Mr. Shanahan is professor of Cognitive Robotics in the Department of Computing at Imperial College London.

Could you please tell us a little bit about your background, about how you begun to take an interest in theories about the technological singularity and how this interest has developed?

– I was fascinated by robotics and artificial intelligence at an early age, mainly thanks to science fiction books and movies. I was especially influenced by Asimov’s robot stories. But I also loved Dr Who as a kid, and always wanted to know what a dalek was like inside. I used to draw pictures of the insides of robots – mainly random boxes and wires, if I recall.

– Years later, when I was studying computer science at high school, I started thinking more seriously about the possibility of AI. I read I. J. Good’s seminal paper ”Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine” in the 1980s when I was still a teenager. This 1965 paper was the first serious treatment of the idea of the technological singularity. At that time I was sure that, if human-level AI was developed, it would be a wholly positive thing. I still think so, on balance. But now – partly thanks to the work of Nick Bostrom – I feel it’s important to exercise caution and think about the risks and downsides too.

In your book, the aim is not to make predictions but rather to explore different scenarios. In the literature as a whole on the technological singularity, would you say that the discourse is more dystopian than utopian? Has it changed over time?

– Non-fictional literature on the subject used to exhibit a nice balance of positive and negative portrayals of AI in the future. Recently this has shifted somewhat towards the discussion of risks and dangers, particularly since the publication of Nick Bostrom’s book. Of course, the general public loves a bit of apocalypse, so the media tends to amplify the concerns. And for the same reason, AI often gets a negative portrayal in science fiction movies. But it’s very important not to muddle up science fiction with reality.

– There are real concerns with how to build AI with human-level capabilities and beyond. But it’s not because researchers are worried that AI will have human foibles such as greed and cruelty. Rather it’s because a very powerful AI may be very good at achieving the goals we set it, but in ways with very harmful unanticipated side-effects. Nevertheless, I’m confident that we will solve these problems and that AI will be beneficial to humanity.

Could you please explain why human-level AI could develop very rapidly into superhuman AI and set off an intelligence explosion?

– In my view it would be a small step form human-level AI to superhuman-level AI. As soon as human-level intelligence is realised in a digital substrate then there are some simple, conservative ways to improve it dramatically. For example, it could be speeded up. Or aspects of the system, such as memory capacity, could simply be expanded. These thigs wouldn’t require any sort of further conceptual breakthrough. The prospect of an intelligence explosion is a different thing. Here we are imagining the implications of self-improving AI – artificial intelligence that is good at creating better artificial intelligence. If an AI can make its own improved successor, which in turn can make an even better successor (perhaps more quickly) then the result could be very dramatic.

Could you please describe a scenario in which a superintelligent AI goes rogue? What kind of damage could it do and what are the most reasonable ways of avoiding AIs going rogue?

– The sort of scenario that worries people is analogous to the sort of folktale where a genie gives you three wishes, and the genie makes them all come true but in horrible ways you weren’t expecting. The worry is that we will be unable to specify what we want a powerful AI to do precisely enough to ensure that it doesn’t think the best way to achieve the goal involves the destruction of humanity as a side-effect. We don’t yetknow how serious this problem really is, but people are starting to do research to make sure we can avoid it.

Human-level AI and superhuman AI raises a lot of philosophical questions. What are the most important ones?

– I think the most important philosophical questions relate to what it means to be human. The prospect of human-level AI obliges us to consider very different kinds of intelligence, very different kinds of consciousness even, which throws new light on our own form of intelligence and consciousness. It also makes us ask ourselves what we really want. If we could create servants with god-like powers, what would we ask them to do for us? How would we reshape human society and human life if we could do whatever we wanted?

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Intervjuer

Go, det urgamla brädspelet som datorer fortfarande inte kan vinna

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

”Invented over 2500 years ago in China, Go is a pastime beloved by emperors and generals, intellectuals and child prodigies. Like chess, it’s a deterministic perfect information game — a game where no information is hidden from either player, and there are no built-in elements of chance, such as dice.1 And like chess, it’s a two-person war game. Play begins with an empty board, where players alternate the placement of black and white stones, attempting to surround territory while avoiding capture by the enemy. That may seem simpler than chess, but it’s not. When Deep Blue was busy beating Kasparov, the best Go programs couldn’t even challenge a decent amateur. And despite huge computing advances in the years since — Kasparov would probably lose to your home computer — the automation of expert-level Go remains one of AI’s greatest unsolved riddles.”

Citerat ur ”The Mystery of Go, the Ancient Game That Computers Still Can’t Win” av Alan Levinovitz i Wired, 12 maj 2014. Datorer kan matcha eller överglänsa människor i schack, Othello, Alfapet, backgammon, poker och Jeopardy. Men inte i Go. Vad kan man dra för slutsatser av det?

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Artiklar

Det är svårt att sia om framtiden, särskilt om artificiell intelligens

Wellcome Library, London

Wellcome Library, London

”Perhaps the most significant inaccuracy concerned artificial intelligence (AI). In 1956 the polymath Herbert Simon predicted that ‘machines will be capable, within 20 years, of doing any work a man can do’ and in 1967 the cognitive scientist announced that ‘within a generation … the problem of creating ‘artificial intelligence’ will substantially be solved’. Yet, in spite of all the hype and the dizzying increases in the power and speed of computers, we are nowhere near creating a thinking machine.”

Citerat ur ”Why futurologists are always wrong – and why we should be sceptical of techno-utopians” av Bryan Appleyard i New Statesman 10 april 2014. En lång och väldigt underhållande artikel om tidigare och samtida futurologer och om deras böcker och förutsägelser, bland andra Ray Kurzweil som anställts av Google mycket på grund av hans omtalade bok, med en av de minst anspråkslösa boktitlarna någonsin: How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed (Penguin Books, 2013)

Innan du ens funderar på att köpa boken bör du läsa ”Homunculism”, filosofen Colin McGinns recension av Kurzweils bok i New York Review of Books, 21 mars 2013. Delvis med tanke på Kurzweils position som hovfilosof på Google rankar vi den som en av förra årets tio mest underhållande recensioner.

Ola Wihlke

 

Lämna en kommentar

Under Artiklar

Artificiell intelligens, kanske i framtiden

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

”Sure, they could crunch numbers a billion times faster in 2000 than they could in 1950, but computer science pioneer and genius Alan Turing had predicted in 1950 that machines would be thinking by 2000: Capable of human levels of creativity, problem solving, personality, and adaptive behavior. Maybe they wouldn’t be conscious (that question is for the philosophers), but they would have personalities and motivations, like Robbie the Robot or HAL 9000. Not only did we miss the deadline, but we don’t even seem to be close. And this is a double failure, because it also means that we don’t understand what thinking really is.”

Ciiterat ur ”A.I. Has Grown Up and Left Home” av David Auerbach i Nautilus 19 december 2013. Snårig men bra översiktlig artikel om hur forskningen kring artificiell intelligens, efter upprepade misslyckanden, har skiftat inriktning under decennierna.

O.W.

Lämna en kommentar

Under Artiklar