Etikettarkiv: Chick lit

Läs dig i form – fem hälsovinster med att läsa

Det kommer hela tiden nya vetenskapliga studier som visar att det är bra att läsa böcker, särskilt skönlitteratur. Om det är chick-lit, thrillers eller nobelpristagare verkar bara undantagsvis spela någon roll.

En del av den här forskningen visar saker som är ganska uppenbara, som att läsningen kan påverka den språkliga förmågan, men en hel del forskning gör gällande att läsning också påverkar hälsan, både den psykiska och fysiska hälsan.

Studier har visat att följande fem saker kan påverkas av läsning:

Läsning minskar stress

Enligt en mycket ofta citerad studie från 2009 är läsning sällsynt effektivt för att sänka stressnivåerna, mer effektivt än att lyssna på musik och till och med mer effektivt än att ta en promenad, rapporterade The Telegraph när studien publicerades. Avslappningen sker på bara några minuter och uppmättes genom att jämföra testpersonernas hjärtfrekvens och muskelanspänning.

”It really doesn’t matter what book you read, by losing yourself in a thoroughly engrossing book you can escape from the worries and stresses of the everyday world and spend a while exploring the domain of the authors imagination,” sa en av forskarna till The Telegraph.

Läsning förbättrar sömnen

Enligt många sömnforskare är det bra att ha rutiner för att varva ned innan man går och lägger sig. Om det är sant att läsning minskar stress, är läsning lämpligt som en sådan rutin, läsa innan man somnar är ju dessutom något som många gör helt spontant, men en bra bok kan ju också hålla en vaken onödigt länge. Hursomhelst, sömnen är naturligtvis viktig både för den psykiska och fysiska återhämtningen.

Det sägs att det är bättre att läsa pappersbok än att läsa på skärm med inbyggt ljus.

Läsning kan motverka lättare psykisk ohälsa

Både svenska och utlänska studier har visat att läsning kan lindra lättare depressioner. Det verkar framförallt gälla så kallad underhållningsllitteratur – detta luddiga begrepp – men även läsning av självhjälpsböcker påstås kunna funka som biblioterapi. En sån studie har publicerats i tidskriften PLOS ONE. Men det har faktiskt också gjorts studier som visar motsatsen, att självhjälpsböcker tvärtom kan upplevas som för kravfyllda.

Läsning kan motverka symptomen på Alzheimers

Läsning har kopplats till att Alzheimers får ett långsammare förlopp och det påstås bero på att läsning minskar ansamlingen av skadliga proteiner i hjärnan. Detsamma verkar gälla aktiviteter som att lösa korsord eller att spela schack, men de positiva resultaten verkar gälla personer som ägnat sig åt sådana verksamheter under stora delar av livet.

Läsning är som gymnastik för hjärnan

Det forskas mycket om läsning och hälsa och det skrivs mycket artiklar om läsning och hälsa. Ibland handlar det om ett enskilt fenomen, som läsning och depression, men ibland framstår läsning, särskilt läsning av skölitteratur, som rena mirakelkuren för hjärnans olika funktioner. Läsning påstås ge bättre minne, bättre koncentrationsförmåga och rent allmänt fungera som välgörande hjärngympa.

Hjärnan jämförs i pedagogisk nit med en muskel, som behöver regelbunden träning för att fungera. Det är tunnsått med undersökningar och artiklar som hävdar att det skulle vara skadligt att läsa. Det är antagligen inget stort samhällsproblem, men grundantagandet eller överideologin är tydlig – det är bra att läsa.

Den farliga romanen har blivit nyttig

I regel är den här typen av undersökningar små och verkar inte alltid ta så stor hänsyn till alternativa förklaringar, eller ens skillnaden mellan korrelation och orsak och verkan, men att det ständigt dyker upp nya rön som pekar i samma riktning är inte helt lätt att bortse ifrån.

Ironiskt nog verkar läsning, särskilt av skönlitteratur, vara mer interaktivt än både teve- och dataspel och att surfa på nätet och att titta på teve och film. Den skönlitterära romanens fördelar tycks vara kopplade till att den bara är halvfärdig och att läsaren själv måste skapa det som fattas, exempelvis miljöer och de olika karaktärernas utseenden.

Och ironiskt nog verkar en av romanens svagheter, att den tar så mycket tid i anspråk, också vara en av dess stora styrkor. Att den kräver en medskapare och tid och koncentration verkar vara det som ligger bakom hälsovinsterna. Tidigare i historien uppfattades romanen som något potentiellt farligt, om inte för moralen så för synen. Det känns väldigt avlägset.

Skriv gärna och tipsa om studier, artiklar eller berätta om du har några idéer om läsning och hälsa.

Ola Wihlke

3 kommentarer

Under Artiklar, Listor

litterära termer 7: fratire

”Young men, long written off by publishers as simply uninterested in reading, are driving sales of a growing genre of books like [I Hope They Serve Beer In Hell] that combine a fraternity house-style celebration of masculinity with a mocking attitude toward social convention, traditional male roles and aspirations of power and authority. With titles like ‘Real Ultimate Power,’ a satirical ode to the masculine prowess of ninjas; ‘The Modern Drunkard,’ a paean to getting hammered; and ‘The Game,’ a manual for manipulating and bedding women, they collectively represent the once-elusive male counterpart to so-called chick lit, and so perhaps deserve a cheesy epithet of their own. How about: fratire.”

Citerat ur ”Dude, Here’s My Book” i New York Times

O.W.

Lämna en kommentar

Under Litterära termer

Sex säljer men en kvinnorygg är lagom

Jean Auguste Dominique Ingres - La Baigneuse

Jean Auguste Dominique Ingres – La Baigneuse (Photo credit: Wikipedia)

Chloë Schama inleder sin artikel om bokomslag i New York Times väldigt tydligt: ”A plague of women’s backs is upon us in the book cover world.” Och hon har verkligen hittat en imponerande samling bokomslag med kvinnoryggar på, men inte bara på böcker inom genrelitteratur som chick lit. Trenden är mer allmän än så hävdar hon.

Schama noterar att det finns en lång tradition att avbilda kvinnoryggar, och nämner målningar av Ingres och foton av Irving Penn som exempel på vackra och erotiskt laddade avbildningar av kvinnoryggar.

Men varför är de så vanliga på dagens bokomslag? Schama menar att det är just den erotiska laddningen som är förklaringen – en erotisk laddning som är lagom stark. Sex säljer, men både förlagsindustrins anställda och läsarna är till övervägande delen kvinnor. Att gå längre skulle funka dåligt: ”If feminists were scrutinizing books covers, I imagine it’s stillettos, shiny lips and fishnet stockings that they would object to.”

Enligt Julianna Lee, art director på förlaget Little, Brown & Company, ger redaktörerrna ofta direkta instruktioner att inte avbilda kvinnoansikten: ”A little bit of mystery allows the reader to use their imagination.” Och när kvinnor avbildas framifrån är det inte ovanligt att de får vara huvudlösa, bland annat för att inte låsa fast läsaren i en särskild tolkning.

Trenden är kanske, resonerar Schama, helt oavsiktlig, relevant med tanke på vad romanerna handlar om och ganska oskyldig. Men just genom att kvinnoryggen har blivit en trend och en kliché undergrävs ironiskt nog omslagets främsta syfte: ”to whet the apetite for the real meal.” Ett omslag som ser ut som de flesta andra omslag har missat chansen att tala om vad som gör just denna bok speciell, värd att titta på, ta i och börja läsa.

BB

Lämna en kommentar

Under Artiklar