Etikettarkiv: dadaismen

Dada 100 år – 6 bra böcker + intervju med Adrian Notz

”Bevor Dada da War, war Dada da”
— Hans Arp

Den 5 februari 1916 grundades dadaismen på Cabaret Voltaire, Spiegelgasse 1, i Zürich. Därifrån spred den sig över stora delar av världen – till Berlin, Hannover, Köln, Paris, Barcelona, New York – och kom att påverka konstvärden i grunden.

Det är i år 100 år sedan dadaismen grundades och det har firats världen över med stora utställningar, inte minst i den tyskspråkiga världen. Det har också getts ut en hel del böcker och utställningskataloger om dadaismen. Det här är några tips.

9783858817679_300dpi

Genesis Dada. 100 Years of Dada Zurich
Red. Arp Museum Bahnhof Rolandseck i
samarbete med Cabaret Voltaire
Scheidegger & Spiess

Genesis Dada fokuserar på dadaismens rötter och födelse. Genuint underhållande tematiska essäer; de flesta är relativt lättlästa, men ett par av dem är riktigt snåriga. Trots det är det här en bok som borde funka för dem som söker en introduktion till dadaismen.

9783858817754_300dpi

Dadaglobe Reconstructed
Medverkande: Adrian Sudhalter,
Michel Sanouillet, Cathérine Hug,
Samantha Friedman, Lee Ann Daffner
& Karl D. Buchberg
Scheidegger & Spiess

Dadaglobe Reconstructed handlar särskilt om Tristan Tzaras alldrig fullbordade antologi-projekt Dadaglobe. En fantastisk bok i vilken forskare och konstkännare berättar om försöket att rekonstruera Dadaglobe. Andra halvan av boken utgörs av den rekonstruerade antologin.

Dada_Bez_SuS_R24_englisch.indd

Dada Africa. Dialogue with the Other
Red. Ralf Burmeister, Michaela Oberhofer,
och Esther Tisa Francini
Scheidegger & Spiess

”Utställningskatalogen Dada Africa är en rejäl pjäs, rikligt illustrerad och med ett tjugotal mycket välskrivna essäer indelade i fyra tematiska block: Dada Performance, Dada Gallery, Dada Revolt och Dada Magic.” För dem som är särskilt intresserade av dadaisternas (betydande) intresse för icke-västerländska kulturer, med särskild tonvikt på Afrika.

9780192802545

David Hopkins
Dada and Surrealism. A Very Short Introduction
Oxford University Press

Dada and Surrealism är en kort, bitvis knastertorr och underhållande introduktion till två av modernismens mest kända ismer. Mycket termer och begrepp.

9783836505628.main

Dietmar Elger
Dadaism
Red. Uta Grosenick
TASCHEN

Dadaism bygger till stora delar på analyser av enskilda konstverk. En hel del bilder. Opretentiös och jämförelsevis lättillgänglig.

three-new-york-dadas-and-the-blind-man-5

Marcel Duchamp, Henri-Pierre Roché och Beatrice Wood
3 New York Dadas and The Blind Man
Introduktion: Dawn Ades
Övers. Chris Allen
Atlas Press

Det här består 3 New York Dadas and The Blind Man av: Först ett drygt 20 sidor långt och oerhört initierat förord av dadakännaren Dawn Ades. Sedan Henri-Pierre Rochés ofullbordade roman Victor, ett sjuttiotal sidor. Och sedan två faksimilnummer av legendariska tidskriften The Blind Man, som Marcel Duchamp, Henri-Pierre Roché och Beatrice Wood både skapar och medverkar i. Och så sist men inte minst, utdrag ur Beatrice Woods självbiografiska I Shock Myself3 New York Dadas and The Blind Man kanske främst riktar sig till dem som har ett specialintresse för New York dada.

Läs gärna vår intervju med Adrian Notz, chef på Cabaret Voltaire i Zürich. Idag fungerar institutionen ungefär som ett kulturhus. Under jubileumsåret 2016 har man haft ovanligt mycket att göra.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Artiklar, Listor

Uppslagsrik antologi om dadaismens ursprung

 
9783858817679_300dpi
 
Genesis Dada. 100 Years of Dada Zurich
Red. Arp Museum Bahnhof Rolandseck i
samarbete med Cabaret Voltaire
Scheidegger & Spiess

”If one follows the textbooks of the brand world, Dada is only questionably
a (strong) brand. But if one would  make the effort to rewrite these textbooks,
then the conclusion would have to be: strong brands are ‘dada’.”
– Jürgen Häusler

Det är i år 100 år sedan dadaismen föddes. Det  firas världen över med utställningar och publikationer, inte minst i den tyskspråkiga världen och särskilt i Zürich, där dadaismen föddes och tog form, för att sedan erövra resten av världen. Tiden och platsen för dadaismens födelse var 5 februari 1916 på Cabaret Voltaire, som höll till på Meierei café på Spiegelgasse 1 i Zürichs äldre stadsdelar.

Då hade man emellertid inte myntat begreppet Dada, vars ursprung det finns delade meningar om. Dadaismens historia verkar rent allmänt insnärjd i lager på lager av myter, och min gissning är att det är en av förklaringarna till att dadaismen räknas som en av de allra mest inflytelserika modernistiska ismerna; inflytandet verkar än idag på konstvärlden.

Genese-Dada-p021_Janco-DadaPlakat-1917

Marcel Janco, Poster for the Erste Dada-Ausstellung in der Galerie Corray, 1917, Pieter Coray Collection, photo: Roberto Paltrinieri, © VG Bild-Kunst, 2016

 
Dadaismen brukar kallas för en konstnärlig och litterär rörelse, men när jag läser Genesis Dada – en riktigt uppslagsrik antologi utgiven av det schweiziska kvalitetsförlaget Scheidegger & Spiess tillsammans med Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen, tillsammans med Cabaret Voltaire i Zürich – tänker jag mig dadaismen som ett ganska löst sammanhållet nätverk, som först odlades lokalt och sedan spred sig globalt, inte minst genom rader av i regel ganska kortlivade tidskrifter. Dadaisternas attityd var unik och man hade en helt omvälvande syn material (upphittade föremål), tekniker (collage) och former (ljud- och simultandikter).

Arp 1970.139 photo dh 9/13/2004

Jean Arp, Untitled, ca. 1915/16, The Hilla von Rebay Foundation, on extended loan to the Solomon R. Guggenheim Museum, New York, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

 
Dadaismen, med sin både allvarligt syftande och humoristiska anti-inställning, föddes som en reaktion på första världskrigets mekaniserade och förment rationella krigande. Det är alla överens om. Alla är också överens om att en förutsättning för att dadaismen skulle uppstå, var att en rad originella och okonventionella författare och konstnärer befann sig på samma plats vid en given tidpunkt. Det här är dem som brukar räknas som grundarna: Hugo Ball (1886–1927), Emmy Hennings (1885–1948), Hans Arp (1887–1966), Tristan Tzara (1896–1963) och Marcel Janco (1895–1984). Among the first persons to join the founding five were Richard Huelsenbeck (1892–1974) and Sophie Taeuber (1889–1943).

Genese-Dada-p075_Rebay-CompositionI-1915

Hilla von Rebay, Composition I, 1915, © Solomon R. Guggenheim Museum, New York, The Hilla Rebay Collection

 
Platsen. Arp Museum Bahnhof Rolandseck och Cabaret Voltaire har tillsammans försökt återskapa urscenen, Cabaret VoltaireSpiegelgasse 1 och Galerie Dada, som låg på Bahnhofstrasse 19. Om det förra stället var dadaismens experimentverstad, så var det senare den plats som etablerade dem på konstmarknaden. De här två platserna spelar en viktig roll i Genesis Dada men boken är organiserad efter drygt 10 ämnesområden.

Genese-Dada-p067_Campendonk-Landschaft-1914

Heinrich Campendonk, Landschaft mit zwei Tieren, 1914, KOLUMBA Art Museum of the Archdiocese of Cologne, photo: Lothar Schnepf, © VG Bild-Kunst, Bonn, 2016

 
Några av ämnena: mysticism, litteratur, konst, språk, Afrika, dans, masker och revolt. Varje ämnesområde behandlas i 1-3 texter och det är inte mindre än 21 skribenter, de flesta av dem experter på dada, som medverkar. Och eftersom sidantalet är ungefär 250, så innebär det att texterna är relativt korta, ibland bara 2-3 sidor.

Genese-Dada-p076_Arp-Configuration-Tzara-1916

Jean Arp, Configuration. Portrait of Tristan Tzara, 1916, Collection des Musees d’art et d’histoire de la Ville de Geneve, photo: Bettina Jacot-Descombes, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

 
Det här typen av böcker, som ges ut i samband med utställningar, brukar ofta vara ganska akademiska och skrivna på fackspråk. Det är inget konstigt, man anlitar ju experter, men texterna i Genesis Dada  är föredömligt klara, enkla och pedagogiska. Det finns undantag, som en av texterna om filosofi, men om man ser till helheten är det här en riktigt bra introduktion till dadaismen i Zürich. Dessutom är den snygg, både ut- och invändigt. De olika ämnena presenteras med väldigt välgjorda begreppskartor.

För varje texy man läser får man lite mer inblick i dadaismens mysterier, vilket naturligtvis är tanken. Man kommer närmare de olika dadaistiska författarna och konstnärer, och man får inblickar i de kreativa miljöer i Zürich där de verkade. Genesis Dada är genuint underhållande, på många olika nivåer.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Bokomslag bilder och foto, Recensioner

Dadaismen sedd genom dess mest kända konstverk

9783836505628.main

Dietmar Elger
Dadaism
Red. Uta Grosenick
TASCHEN

”Bevor Dada da War, war Dada da”
– Hans Arp

Den 5 februari 1916 grundades dadaismen på Cabaret Voltaire, Spiegelgasse 1, i Zürich. Därifrån spred den sig över stora delar av världen – till Berlin, Hannover, Köln, Paris, Barcelona, New York – och kom att påverka framför allt konstvärden i grunden.

Cabaret Voltaire, ursprungligen Künstlerkneipe Voltaire, var som en blandning av nattklkubb, experimentverkstad och konstsalong. Man ställde ut konst, reciterade dikter, läste upp manifest och bjöd på dans- och musikunderhållning. Dadaismen var vid den här tiden på experimentstadiet, man prövade sig fram, men grundarna, Hugo Ball, Emmy Jennings, Marcel Janco och Tristan Tzara förenades av en stark avsky mot det vettlösa dödandet under Första världskriget.

9783836505628.in04

Dadaismen var radikalt civilisationskritisk och man riktade sin polemiska udd mot allt och alla som man ansåg medskyldiga till civilisationens urspårning, allt från den etablerade konsten, framför allt måleriet, till dem som skodde sig på kriget. Senare klassade samtliga borgerliga partier i Tyskland dadaismen som ett uttryck för Kulturbolschewismus och, ännu lite senare, under nazismen, dadaistisk konst som Entartete. En hel del konst visades upp som avskräckande exempel och förstördes sedan.

Särskilt dadaisterna i Berlin var vänsterorienterade och politiska, men de flesta verkar ha varit någon slags anarkister, med ungefär samma inställning till det etablerade samhället som punkare, men dadaisterna i New York – Marcel Duchamp, Man Ray och Francis Picabia – var nog snarare opolitiska.

Dadaismen var på många sätt en litterär rörelse – nyskapande var så kallade ljuddikter, slumpdikter och simultandikter – men Dietmar Elgers bok Dadaism, ursprungligen från 2004 och nu i nytryck lagom till dadaismens 100-årsjubileum, handlar mest om den dadaistiska konsten, som collage, assemblage och, inte minst viktiga, de readymades som Marcel Duchamp upphöjde till konst.

9783836505628.in02

Vanligtvis tänker vi oss dadaismen, åtminstone dess medlemmar, i svartvitt, men dadaismen var en färgsprakande rörelse, eller kanske snarare en rörelse av rörelser. Jag tänker på det berömda svartvita fotot av Hugo Ball, när han står på Cabaret Voltaires scen klädd i en kubistisk kostym. Berättar Ball långt senare: ”Jag bar en kostym särskilt designad av Janco. Mina ben var täckta av tuber av glänsande blå kartong som nådde mig upp till höfterna.”

Runt axlarna bar Ball en överdimensionerad krage och på huvudet en hög cylindrisk hatt av kartong. Både kragen och hatten blänkte gyllene. Hugo Ball var som en dadaismens överstepräst. Efter ett tag började han med hög röst en recitation, som man kan tänka sig väckte både jubel och burop, antagligen förundran och kanske till och med ilska: ”gadji beri bimba glandridi laula lonni cadori / gadjama gramma berida bimbala glandri galassassa laulitalomini / gadji beri bin blassa glassala laula…”

9783836505628.in01

Dietmar Elger berättar rader av små anekdoter i Dadaism, men fokus ligger alltså på den dadaistiska konsten. Efter ett några tiotal långt introducerande avsnitt, om dadaismens ideologiska och konstnärliga rötter, om Cabaret Voltaire och Die Erste Internationale Dada-Messe i Berlin 1920 med mera, så presenteras 12 dadaistiska konstnärer.

Jag hade gärna sett fler kvinnliga konstnärer bland de tolv utvalda, exempelvis Sophie Taeuber-Arp, men detta är dem som tagits med: Hans Arp, Johannes Baader, Johannes Theodor Baargeld, Marcel Duchamp, Max Ernst, George Grosz, Raoul Hausmann, John Heartfield, Hannah Höch, Francis Picabia, Man Ray och Kurt Schwitters.

Av varje konstnär presenteras sedan 1-3 verk, som ägnas en sida text, exempelvis Man Rays Gift (1921/194), ett strykjärn försett med väldigt opraktiska spikar, Hann Höchs massiva och myllrande collage Schnitt mit dem Kuchenmesser Dada durch die letzte Bierbauchkulturepoche Deutschlands (1920) och, ett av mina favoritverk, Raoul Hausmanns Mechanischer Kopf (Der Geist unserer Zeit) (ca 1920).

Det senare är ett assemblage / en skulptur som består av en sockel på vilket ett trähuvud är placerat, något i stil med en skyltdocka eller kanske en slags perukstock. På huvudet har Hausmann bland annat fäst en del av ett måttband, en linjal av trä, ett urverk, knappar från en kamera, ett vit bricka med numret 22 och en ihopfällbar mugg i aluminium, av det slag de tyska soldaterna använde vid fronten.

Typiskt för dadaismen är att Hausmann har använt upphittade föremål (originalitet var inte så viktigt) och att man leker med tanken på en maskin-människa, inte nödvändigt som ett dystopiskt motiv, men som en möjlighet. Mechanischer Kopf (Der Geist unserer Zeit) skulle funka väldigt bra på exempelvis ett omslag till en skiva med Kraftwerk eller Aphex Twin.

Det jag tycker är så häpnadsväckande med assemblaget / skulpturen är att den är så low-tech men ändå upplevs nästan som ett gåtfullt meddelande från framtiden. 1966 tänkte Raoul Hausmann tillbaka på vad som fick honom att skapa verket: ”I created my sculpture, the ‘Mechanical Head’, in 1919, and gave it the alternative title ‘The Spirit of Our Age’, in order to show that human consciousness consits only of insignificant appertunances stuck to it on the outside. It is actually only like a hairdressers dummy head with attractively arranged locks of hair.”

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Recensioner