Etikettarkiv: hjärnan

Hjärnan fungerar inte som en dator

9781781255896_1

Matthew Cobb – The Idea of the Brain (Profile Books)

“Neuroscience still largely lacks organising principles or a theoretical framework for converting brain data into fundamental knowledge and understanding.”
— Olaf Sporns

Hjärnan är det mest mystiska och komplexa objektet i det av oss kända universum. Ur hjärnan uppstår medvetandet, den verklighet som står oss till buds. Den i särklass vanligaste metaforen för hjärnan är datorn, som har präglat vår syn på härnan i årtionden, både forskningen och den populära föreställningen.

Jag tror att man kan säga att det har pågått en kamp inom forskarvärlden, mellan forskare som tycker att datormetaforen är bra eller åtminstone användbar och forskare som tycker att metaforen tjänat ut sin roll, och till och har lett forskningen på villovägar.

Om denna kamp och olika trender och stadier i hjärnforkningen handlar den essälånga och perspektivrika artikeln ”Why yor brain is not a computer” av Mattthew Cobb i The Guardian.

Ett citat illustrerar utvecklingen:

”Only 20 to 30 years ago, neuroanatomical and neurophysiological information was relatively scarce, while understanding mind-related processes seemed within reach,” Frégnac wrote. “Nowadays, we are drowning in a flood of information. Paradoxically, all sense of global understanding is in acute danger of getting washed away. Each overcoming of technological barriers opens a Pandora’s box by revealing hidden variables, mechanisms and nonlinearities, adding new levels of complexity.”

Hjärnan är ingen dator och enorma mängder data (big data) – ”a tsunami of data” för att låna en av Yves Frégnacs formuleringar – är inte detsamma som en enorm mängd kunskap.

Forskarna Churchland och Abbott föreställer sig hur ett genombrott skulle kunna se ut: ”Global understanding, when it comes, will likely take the form of highly diverse panels loosely stitched together into a patchwork quilt.” Om drömmen om en helhetsförståelse ens kommer uppfyllas.

Om du vill läsa mer om hjärnan, undvik böcker som gör anspråk på att förklara allt. Det finns ingen som kan göra det och det är säkert 9 av 10 böcker som reser såna anspråk. Cobbs artikel är översiktlig och riktigt spännande, den är ett redigerat utdrag ur hans nyutkomna bok, som har fått bra recensioner.

Mer läsning:

Recension: ”Ny antologi om hjärnforskningens frontlinjer” (Princeton University Press)

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Artiklar

Fotobok dokumenterar unik samling med hjärnor

MalformedCVR

Malformed: Forgotten Brains of the Texas State Mental Hospital
Adam Voorhes och Alex Hannaford
powerHouse Books, 2014

En samling med ett hundratal mänskliga hjärnor, förvarade i glaskärl med formalin, låg länge bortglömda på University of Texas State Mental Hospital. De bar spår av olika sjukdomar, alzheimers, Huntingtons med många flera.

När fotografen Adam Voorhes var på University of Texas, Austin, 2011, på uppdrag av Scientific American, skulle han fotografera en hjärna, en helt vanlig hjärna, men han ”upptäckte” den här stora, i princip bortglömda och, skulle det visa sig, unika samlingen hjärnor.

sRGB_MalformedPress1

Han såg direkt att det här inte var några vanliga hjärnor. Samlingen var mycket speciell på grund av storleken, dess ålder och mångfalden sjukdomar den vittnade om. Voorhes blev som besatt av att noggrant dokumentera hjärnorna fotografiskt – hela samlingen.

Tillsammans med journalisten Alex Hannaford började han dessutom forska om samlingens historia. De upptäckte att flera universitet hade stridit om den, bland dem Harvard, men trots det lät vinnaren av ”Battle for the Brains”, som konflikten kallas i boken, senare samlingen falla i glömska. Till University of Texas kom den 1986.

sRGB_MalformedPress8

Så här beskrivs glasbehållarna:

”[Those] jars house an unlikely collection. Each contains a complete — or, in a few cases, a sliced or diced — human brain, submerged in formalin, a formaldehyde and methyl alcohol solution. And on most are affixed labels, faded with time but still legible, inscribed with three pieces of information: a reference number, the condition from which the patient suffered (described in archaic Latin) and the date of death. The specimens, which date back to the 1950s, all belonged to patients at the Austin State Hospital, formerly the Texas State Lunatic Asylum, a still-functioning institution that sits on a shady lot off Guadalupe Street, about 3 miles north of downtown Austin.”

Tack vare Voorhes och Hannafords arbete har intresset för samlingen väckts till liv på nytt. Det har skrivits om den i vetenskapliga tidskrifter och den har väckt forskares intresse. Och University of Texas MRI-skannar delar av samlingen, så att den kommer till nytta i undervisning.

sRGB_MalformedPress7

Voorhes och Hannaford försökte naturligtvis även ta reda på vilka personerna var som dolde sig bakom de knapphändiga medicinska anteckningarna, de efterforskningarna ledde tyvärr sällan särskilt långt, men duons berättelse och bilderna är tveklöst fängslande. Hjärnan är det mest komplexa vi känner till, med uppåt 900 miljoner synaptiska kopplingar per kubikmillimeter vävnad, och vissa av de här hjärnorna ser ut precis som man kan förvänta sig, medan andra avviker från det normala vad gäller både färg och form. Vissa bär spår av sjukdomar som vi idag kan bota.

sRGB_MalformedPress6

Samlingen, och boken om den, bär på många mindre berättelser och anekdoter. Enligt en av dem ska en av hjärnorna härröra från en av de värsta mördarna i Texas historia, enligt en annan uppgift ska halva samlingen ha försvunnit, någon gång under de senaste 30 åren. Den mest sammanhängande berättelsen handlar om Austin State Hospital – institutionen som patienterna vistades på – och den ger intressanta och ganska otäcka inblickar i deras liv.

Många inslag i de här berättelserna är naturligtvis både tragiska och upprörande. Psykiatrin, kan man lugnt konstatera, har blivit betydligt humanare än för bara några årtionden sedan, men det är svårt att förstå hur hundra hjärnor i glasburkar med formalin skulle kunna försvinna. Det försonande draget är självklart att återstoden av samlingen eventuellt, någon gång i framtiden, ska kunna hjälpa forskningen att hitta botemedel mot svåra sjukdomar.

Malformed är naturligtvis en udda och ganska märklig fotobok. Jag tror att jag beställde ett recensionsexemplar mer på grund av historien – de 100 bortglömda unika hjärnorna – än på grund av de spektakulära fotona, som många säkert tycker är bisarra. Det kan jag förstå att man tycker, men jag tycker att kunskapen om deras historia gör dem mindre märkliga. Jag kan förstå Voorhes fascination, men utan anekdoterna, skildringarna av psykiatrin etcetera tror jag inte att bilderna skulle vara alls lika intressanta.

Det kan säkert verka märkligt att diskutera de här fotografiernas estetiska kvaliteter, men jag tycker att några av dem äger en slags skönhet, besläktad med den skönhet man kan finna i naturen, tror jag. Ibland har jag tyckt att fotona är otäcka, men ibland har jag fastnat för något enstaka foto och tyckt att det är överraskande vackert på något dunkelt vis. Att se hjärnan på det här nakna sättet väcker så oerhört många associationer och frågor, och jag tror att Voorhes fattade rätt beslut när han valde den här rena, nästan sterila stilen, stort format och hög upplösning.

Läs även ”‘Malformed’ Is the Best Brain Book I Read This Year (and Maybe Ever)” av Virginia Hughes.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Bokomslag bilder och foto, Recensioner

Läs dig i form – fem hälsovinster med att läsa

Det kommer hela tiden nya vetenskapliga studier som visar att det är bra att läsa böcker, särskilt skönlitteratur. Om det är chick-lit, thrillers eller nobelpristagare verkar bara undantagsvis spela någon roll.

En del av den här forskningen visar saker som är ganska uppenbara, som att läsningen kan påverka den språkliga förmågan, men en hel del forskning gör gällande att läsning också påverkar hälsan, både den psykiska och fysiska hälsan.

Studier har visat att följande fem saker kan påverkas av läsning:

Läsning minskar stress

Enligt en mycket ofta citerad studie från 2009 är läsning sällsynt effektivt för att sänka stressnivåerna, mer effektivt än att lyssna på musik och till och med mer effektivt än att ta en promenad, rapporterade The Telegraph när studien publicerades. Avslappningen sker på bara några minuter och uppmättes genom att jämföra testpersonernas hjärtfrekvens och muskelanspänning.

”It really doesn’t matter what book you read, by losing yourself in a thoroughly engrossing book you can escape from the worries and stresses of the everyday world and spend a while exploring the domain of the authors imagination,” sa en av forskarna till The Telegraph.

Läsning förbättrar sömnen

Enligt många sömnforskare är det bra att ha rutiner för att varva ned innan man går och lägger sig. Om det är sant att läsning minskar stress, är läsning lämpligt som en sådan rutin, läsa innan man somnar är ju dessutom något som många gör helt spontant, men en bra bok kan ju också hålla en vaken onödigt länge. Hursomhelst, sömnen är naturligtvis viktig både för den psykiska och fysiska återhämtningen.

Det sägs att det är bättre att läsa pappersbok än att läsa på skärm med inbyggt ljus.

Läsning kan motverka lättare psykisk ohälsa

Både svenska och utlänska studier har visat att läsning kan lindra lättare depressioner. Det verkar framförallt gälla så kallad underhållningsllitteratur – detta luddiga begrepp – men även läsning av självhjälpsböcker påstås kunna funka som biblioterapi. En sån studie har publicerats i tidskriften PLOS ONE. Men det har faktiskt också gjorts studier som visar motsatsen, att självhjälpsböcker tvärtom kan upplevas som för kravfyllda.

Läsning kan motverka symptomen på Alzheimers

Läsning har kopplats till att Alzheimers får ett långsammare förlopp och det påstås bero på att läsning minskar ansamlingen av skadliga proteiner i hjärnan. Detsamma verkar gälla aktiviteter som att lösa korsord eller att spela schack, men de positiva resultaten verkar gälla personer som ägnat sig åt sådana verksamheter under stora delar av livet.

Läsning är som gymnastik för hjärnan

Det forskas mycket om läsning och hälsa och det skrivs mycket artiklar om läsning och hälsa. Ibland handlar det om ett enskilt fenomen, som läsning och depression, men ibland framstår läsning, särskilt läsning av skölitteratur, som rena mirakelkuren för hjärnans olika funktioner. Läsning påstås ge bättre minne, bättre koncentrationsförmåga och rent allmänt fungera som välgörande hjärngympa.

Hjärnan jämförs i pedagogisk nit med en muskel, som behöver regelbunden träning för att fungera. Det är tunnsått med undersökningar och artiklar som hävdar att det skulle vara skadligt att läsa. Det är antagligen inget stort samhällsproblem, men grundantagandet eller överideologin är tydlig – det är bra att läsa.

Den farliga romanen har blivit nyttig

I regel är den här typen av undersökningar små och verkar inte alltid ta så stor hänsyn till alternativa förklaringar, eller ens skillnaden mellan korrelation och orsak och verkan, men att det ständigt dyker upp nya rön som pekar i samma riktning är inte helt lätt att bortse ifrån.

Ironiskt nog verkar läsning, särskilt av skönlitteratur, vara mer interaktivt än både teve- och dataspel och att surfa på nätet och att titta på teve och film. Den skönlitterära romanens fördelar tycks vara kopplade till att den bara är halvfärdig och att läsaren själv måste skapa det som fattas, exempelvis miljöer och de olika karaktärernas utseenden.

Och ironiskt nog verkar en av romanens svagheter, att den tar så mycket tid i anspråk, också vara en av dess stora styrkor. Att den kräver en medskapare och tid och koncentration verkar vara det som ligger bakom hälsovinsterna. Tidigare i historien uppfattades romanen som något potentiellt farligt, om inte för moralen så för synen. Det känns väldigt avlägset.

Skriv gärna och tipsa om studier, artiklar eller berätta om du har några idéer om läsning och hälsa.

Ola Wihlke

3 kommentarer

Under Artiklar, Listor

Nu närmar vi oss slutet på en lång era av neurononsens

Under många år har hjärnforskningen levt högt på möjligheten att kunna skanna hjärnan och avbilda verksamhet i dess olika delar. Denna möjlighet har skapat en falsk föreställning att hjärnforskningen har nått väldigt långt, som om alla dessa bilder tillsammans skulle utgöra en fundamental kartläggning av hjärnan, som om lösningen på de stora mysterierna och vetenskapliga frågorna kring hjärnan och medvetandet plötsligt låg inom räckhåll.

Brain 1

Brain (Foto: Wikipedia)

Seriösa forskare har i regel varit ganska försiktiga vad gäller tolkningen av den nya hjärnforskningens rön, men mängder med journalister, författare, föreläsare och självhjälpsguruer har länge levt gott på spektakulära vantolkningar av den nya hjärnforskningens rön. Det är tolkningar som i bästa fall bara är felaktiga förenklingar.

Men nu verkar det som om de seriösa forskare, författare och journalister som vill skriva balanserat om den nya hjärnforskningen både har börjat bryta igenom mediebruset och allt oftare lyckas avslöja de värsta vantolkningarna, deras upphovsmän och -kvinnor samt deras vanligaste och allvarligaste felslut.

Det här är en samling länkar till artiklar på detta tema. Vi ska försöka uppdatera listan relativt ofta. Tipsa gärna om bra artiklar.

1.  ”The End of Neuro-Nonsense. Is the age of mindless brain research already over?” av Daniel Engberg i Slate. Mycket bra och optimistisk översiktlig artikel, som i sin tur innehåller en hel rad länkar.

2.  ”This Brain Discovery May Overturn a Century-Old Theory” av Ben Thomas i Scientific American. Mycket intressant blogginlägg om rivaliserande teorier om hjärnans struktur/organisering.

3.  ”Bursting the Neuro-Utopian Bubble” av Benjamin Y. Fong i kolumnen ”The Stone” i New York Times.

4.  Doubtful News – avslöjar på löpande band exempel på dåliga tolkningar av hjärnforskning, i det här fallet ett tysk vetenskapsman som tror sig ha hittat en mörkt fläck i hjärnan på sexualförbrytare, mördare och rånare. Enligt Daily Mail som skriver om forskaren ska han bland annat ha sagt: ”But this is definitely the region of the brain where evil is formed and where it lurks.” Han påstår att han genom att titta på unga människors hjärnor kan förutsäga om de kommer att bli kriminella med 66% sannolikhet.

5.  Recension av Sally Satels och Scott O. Lilienfelds omdebatterade bok Brainwashed: The Seductive Apppeal of Mindless Neuroscience (Basic Books, 2013)

6.  ”Mindless – the new neuro-sceptics” – lång artikel i New Yorker av Adam Gopnik om en rad neuroskeptiska böcker, som hävdar att hjärnforskningens anspråk är ordentligt uppblåsta.

7.  ”Scientism in the Arts and Humanities” – lång artikel av Roger Scruton i The New Atlantis. Nyckelcitat: ”There are forms of human understanding that can be neither reduced to science nor enhanced by it.”

O.W.

2 kommentarer

Under Artiklar