Etikettarkiv: Karl Kraus

Recension: ”Stefan Zweig vid världens ände” av George Prochnik

1415637133263070

George Prochnik
Stefan Zweig vid världens ände
Biografi om en exil
Atlantis

I slutet av Stefan Zweig vid världens ände finns ett foto av den då världsberömde och firade författaren Stefan Zweig där han ligger i en enkel järnsäng. Fotot är taget 23 februari 1942. Zweig är klädd i kortärmad skjorta, knäppt ända upp i halsen, och slips. Han har huvudet lutat något snett bakåt mot en stor vit kudde och vilar händerna på magen.

Man skulle kunna tro att Stefan Zweig sov, men han har tagit gift och är död. Bredvid honom ligger Lotte, hans många år yngre och andra hustru, som tydligen tog gift en kort tid efter Zweig. Hon ligger på sidan bredvid Stefan och har lagt sin ena hand över sin älskades händer. Det ser ut som om hon har krupit tätt tätt intill Stefan. Han har fyllt 60 och Lotte är 33. De har varit gifta i tre år och dog ungefär tre timmar innan fotot togs.

Det här är slutet på Stefan Zweigs i flera bemärkelser rika liv. Han växte upp i Wien i en mycket förmögen judisk familj och han kunde förkovra sig i stadens sällsynt rika kulturliv, redan när han var 19 debuterade han som författare, som poet. Sakta men säkert arbetade han sig fram till en position som en av världens mest lästa och beundrade författare, även om han var mycket medveten om sina egna begränsningar. Han uttryckte, rörande nog, en viss stolthet när hans böcker brändes på bål av nazisterna, tillsammans med böcker av författare som han ansåg var betydligt bättre.

Självmordet är också slutet på en lång exiltillvaro som han delade med sin första hustru, Friderike, och Lotte. I takt med att Hitlers makt ökade blev Stefan Zweigs exiltillvaro allt mer krävande. Han var rik, ett högborgerligt salongslejon, som umgicks och brevväxlade med många av samtidens stora: Klaus och Thomas Mann, Hermann Broch, Romain Rolland, Bruno Walter, Arturo Toscanini, Carl Zuckmayer,Theodor Herzl, Sigmund Freud, Albert Einstein, James Joyce med många fler. Med Rolland skämtade han rentav, innan han lämnade Österrike, om att han var en av tio författare som skrev på tyska som verkligen hade råd att gå i landsflykt.

Jag tycker att Stefan Zweig vid världens ände alldeles för rörig, onödigt rörig – den kretsar kring olika motiv och är inte kronologiskt organiserad – men George Prochnik är extremt bra på att beskriva hur exiltillvaron påverkar och bryter ned Stefan Zweig, som dessutom verkar ha varit depressivt lagd. Tidigare hade han kunnat resa över hela världen som det föll honom in, nu tvingades han att flytta till ställen där han sällan kände sig hemma.

I exilen bodde han bland annat i London, Bath, New York och, slutligen i Petrópolis i Brasilien. Stefan och Lotte, hon plågades av astma, gjorde som rioborna, installerade sig på en plats där klimatet var bättre än i Rio de Janeiro under de hetaste månaderna.

Som intellektuell var Stefan Zweig ganska svajig, inför första världskriget var han entusiastisk, senare blev han snarast radikalpacifist. Han menade att kritiken var steril men var en förkämpe för internationell humanism och hade, åtminstone till en början, oerhört höga tankar om kulturens betydelse.

På avstånd bevittnade han sedan hur man i Europa malde ned hans älskade kultur till ett intet och ersatte den med brutalism och brutalitet. Men han verkade inte vilja befatta sig med det politiska; han var författare och ansåg att hans uppgift var att skriva. Han var väldigt generös, inte minst mot andra författare som hade det sämre ställt.

Ett av de mer rörande partierna i boken, som är full av rörande partier, är när Stefan Zweig på en bankett arrangerad av PEN i New York håller ett tal. Det är, för att vara Zweig, ett ovanligt obehärskat tal, och han uttrycker skam över sitt modersmål. Det är som om det brister för honom:

”Detta är det språk på vilket vi hela livet har kämpat mot nationalismens självförgudning! Och det är det enda vapen vi har kvar att kämpa vidare mot den kriminella demon som ödelägger vår värld och sparkar mänsklighetens värdighet till exkrementer.”

Det är obehärskat, men det är också resignerat och uppgivet. Stefan Zweig älskade naturligtvis det tyska språket, nu kände han sig tvungen att be offentligt om ursäkt för det. Föreningar för tyskspråkiga i exilen avrådde rentav från att tala tyska på offentliga platser. Om du nödvändigtvis måste tala tyska, viska så att ingen hör.

Jag är väldigt kluven inför George Prochniks essäistiska och prövande sätt att skriva. Å enda sidan tycker jag att han nästan gör Stefan Zweig och hans tid onödigt dunkla, å andra sidan tycker jag att många svårigheter i exiltillvaron skildras på ett ovanligt nyanserat och öppet sätt. Det är en mycket fängslande bok.

Däremot fungerar inte Stefan Zweig vid världens ände som en heltäckande biografi, den är väldigt koncentrerad till åren i exil. Av olika anledningar känns dock boken, något överraskande, helt aktuell. I den engelsktalande världen, och även i Sverige, verkar Zweigs nästintill slocknade stjärna åter vara på uppåtstigande.

Provläs boken

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Recensioner

Ny utgåva av Wittgensteins Wien

Wittgeinsteins Wien omslag.indd”Om man endast är intresserad av de historiska ursprungen till Wittgensteins logiska metoder finns det givetvis inget behov av att ifrågasätta betydelsen av Gottlob Frege och Bertrand Russell. Men den historiska bakgrunden till hans filosofiska idéer kommer visa sig vara något helt annat. Den kan vi identifiera endast genom att försöka oss på en hypotetisk konstruktion av Wittgensteins bakgrund och uppfostran, i första hand grundad på vår oberoende kunskap om den vidare österrikiska kontexten.”

Citerat ur Wittgensteins Wien (Santérus) av Allan Janik och Stephen Toulmin. Deras tvärvetenskapliga verk är en klassiker i vilken de båda författarna sänker ned Ludwig Wittgenstein i uppväxtens Wien, en stad sjudande av kulturell aktivitet – Karl Kraus, Sigmund Freud, Arnold Schönberg, Adolf Loos, Oskar Kokoschka – för att kunna göra hans båda stora verk rättvisa.

Janik och Toulmin hävdar att framför allt den anglosaxiska forskningen har förvandlat Wittgenstein till en enbart av filosofisk logik intresserad lärjunge till Frege och Russell, när han i själva verket också är en mycket etiskt orienterad filosof formad av sekelslutets Wien.

O.W.

Lämna en kommentar

Under Artiklar

Essä: ”Evgeny vs. the internet”

”He finished his second book, To Save Everything, Click Here, just before arriving at Harvard, and it was published in March 2013. Displaying a near-maniacal obsession with bullshit, the book dismantles two -isms Morozov perceives in our technology debate that he considers dangerous. The first is ‘solutionism,’ the idea that we should recast our problems, from political gridlock to weight loss, as things to be solved primarily through technological efficiency. The second is ‘internet-centrism,’ which he describes as the ‘firm conviction that we are living through unique, revolutionary times, in which the previous truths no longer hold.’”

Citerat ur ”Evgeny vs. the internet” , en lång artikel/essä i Columbia Journalism Review om cyberskeptikern Evgeny Morozov, som har jämförts med både Karl Kraus och Slavoj Žižek.

Mer på samma tema: Joshua Cohens ”On Evgeny Morozov” i Boston Review 3 januari, 2014.

O.W.

Lämna en kommentar

Under Artiklar

pleasedontbuymybookonamazon.com

Bookstore in Florence, Italy

En så kallad bokhandel (Photo credit: Wikipedia)

För en tid sedan gick Jonathan Franzen i en lång artikel, inspirerad av satirikern Karl Kraus, till storms mot samtiden i allmänhet och fixeringen vid internet och sociala medier i synnerhet. Han fick snart lära läxan att det är fenomen som man inte ifrågasätter ostraffat.

Däremot var det inte många som kommenterade hans kompromisslösa attack på Amazon och dess grundare: ”In my little corner of the world, which is to say American fiction, Jeff Bezos of Amazon may not be the antichrist, but he surely looks like one of the four horsemen. Amazon wants a world in which books are either self-published or published by Amazon itself, with readers dependent on Amazon reviews in choosing books, and with authors responsible for their own promotion.” Först efter det kom det där ”yakkers and tweeters and braggers” som bidrog till att reta upp så många.

Nu har en annan författare, som dessutom är oberoende bokhandlare, tagit avstånd från bokjätten Amazon på ett ganska tydligt sätt. Jaime Clarke har skapat en sajt för lanseringen av sin kommande bok, Vernon Downs, som går att köpa genom Amazon i april nästa år. Men Clark har, berättar en artikel i Los Angeles Times, redan nu uppmanat eventuella läsare att inte beställa boken från Amazon. Istället vädjar Clarke om att de ska förbeställa boken direkt från förlaget, Roundabout Press, eller köpa den hos sin lokala bokhandlare. Adressen till Clarkes hemsida är: pleasedontbuymybookonamazon.com.

Precis som Franzen tycker Clarke att Amazons allt mer dominerande ställning på bokmarknaden är ett problem, för författarna, förlagen och bokhandlarna. De enda som verkar nöjda är kunderna. På frågan vad Clarke anser om Amazons verktyg för självpublicering, svarar Clarke att han är säker på att födelarna ligger på Amazons sida av transaktionen och att företaget aldrig visat intresse för konsten. ”Just money.”

O.W:

Lämna en kommentar

Under Artiklar

Essä: Jonathan Franzen om vår tids behov av Karl Kraus

Karl Kraus 1914

Karl Kraus 1914 (Foto: Wikipedia)

I en lång text i The Guardian lägger Jonathan Franzen ut texten om den kompromisslöse österrikiske satirikern Karl Kraus (1874-1936), som i sin tidkrift Die Fackel kritiserade sin samtids dumheter, i pressen, tysk kultur och tysk och österrikisk politik. Finns översatt till svenska.

Kraus var rolig, mycket roligare än Jonathan Franzen, men han använder Kraus, skulle man kunna säga, för att komma till rätta med sitt eget missnöje över sakernas tillstånd idag. Han går bland annat till storms mot vår tids teknokonsumism och fördumningen av medierna. Man blir, ironiskt nog, mer sugen på att läsa mer Kraus än mer Franzen. Men det är en mycket underhållande kortessä.

Tillägg: Franzens essä väckte enorm ilska i medierna och somliga trodde att han medvetet muckade och trollade. Men i ”In Defense of Jonathan Franzen” försvarar Michelle Goldberg Franzen och avslutar med en retorisk fråga: ”The Internet’s creative destruction probably has to be accepted. But do we have to like it?”

BB

Lämna en kommentar

Under Artiklar