Etikettarkiv: litteraturvetenskap

Steven Pinker om konsten att inte skriva som en akademiker

Akademiker anklagas ofta för att vara dåliga på att skriva begripligt. Men hur kommer det sig egentligen? Steven Pinker, själv akademiker verksam inom områdena experimentell psykologi, kognitionsvetenskap och språkvetenskap, avfärdar i en lång intressant artikel standardförklaringarna.

Den kritiska förklaringen brukar vara en variant på upp stiga orden, stilla tanken stå. Från akademiskt håll värjer man sig med att man måste uttrycka sig svårt när det handlar om komplicerade saker. Det dunkelt sagda är det vetenskapligt tänkta.

Steven Pinker avfärdar alltså dessa förklaringar och hittar sin egen i gränslandet mellan kognitionsforskningen och litteraturvetenskapen, närmare bestämt i Clear and Simple as the Truth, av litteraturforskarna Francis-Noël Thomas och Mark Turner. Läs mer

Pinker har förmodligen plöjt en hel del böcker av just det här slaget, helt nyutkommen är hans egna The Sense of Style: The Thinking Persons Guide to Writing in the 21st Century. Recensionen i The Guardian motsvarar ungefär en sjua på en tiogradig skala.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Notiser

Big Data, Big Bucks

NYPL

NYPL

Under de senaste decennierna har humaniora haft ganska svårt att hävdas sig i kampen med andra discipliner om livsviktig finansiering. Men så dök Big Data upp som en begrepp för något tiotal år sedan och ingav nytt hopp – med hjälp av datorers superkraft och enorma ansamlingar data, som Googles inskannade böcker, skulle humaniora få det nya verktyg det så väl behövde.

Är Big Data räddningen för humaniora? Säkert, om man tror att räddningen är förmågan att samla in och analysera enorma mängder data. Verktyget Ngram Viewer kan man onekligen ha mycket roligt med, men kan Big Data hjälpa oss att förstå något nytt, som vi inte redan visste? Mark O’Connell i New Yorker är skeptisk: ”Bright Lights, Big Data”. Och det är Joshua Rothman i samma tidskrift: ”An Attempt to Discover the Laws of Literature”. Franco Moretti och hans Distand Reading är nog inte lösningen på litteraturvetenskapens och humanioras grundläggande problem.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Artiklar

Essä: The Decline and Fall of Literature av Andrew Delblanco

Michel Foucault

Michel Foucault (Photo credit: Wikipedia)

Titeln på Andrew Delblancos klassiska essä ”The Decline and Fall of Literature”, som publicerade i New York Review of Books 1999, är ganska tydlig. Han skriver dessutom om böcker vars titlar inte heller är tvetydiga: The Death of Literature, Litterature: An Embattled Profession och Literature Lost: Social Agendas and the Corruption of the Humanities. Essän är en lång, pessimistisk och passionerad skildring av förändringar och trender inom akademiernas humaniora i allmänhet och litteraturstudier i synnerhet, med tonvikt på perioden efterkrigstiden fram till 1999.

BB

Lämna en kommentar

Under Artiklar