Etikettarkiv: Roland Barthes

Anmälan: ”Kärlekens samtal” av Roland Barthes

Roland Barthes
Kärlekens samtal
Övers. Leif Janzon
Modernista

”Den älskande människans utsaga existerar aldrig som annat än språkfragment, vilka infinner sig som följd av synnerligen obetydliga och slumpartade omständigheter. Dessa brottstycken av en utsaga kan kallas figurer.”
– Roland Barthes

Människan har talat, sjungit och skrivit om kärleken lika länge som hon varit en språklig varelse. En av de vackraste och mest tankeväckande moderna texterna om kärleken är Roland Barthes (1915-1980) egensinniga bok Kärlekens samtal. Boken är sällsynt svår att kategorisera, men innehåller exempel på och tankar kring kärlekens diskurs, som Barthes liknar vid ”en encyklopedi över känslolivets kultur.”

Bakgrunden är följande. När Barthes, semiotiker och litteraturkritiker, 1976 avslutade en tvåårig seminariekurs i kärlekens diskurs avslöjade han planer på att skriva en bok baserad på kursen. Först var den tänkt att innehålla 100 essäistiska fragment eller figurer. Men när den kom ut första gången 1977, Fragments d’un discours amoureux, hade 20 figurer redigerats bort. I svensk översättning av Leif Janzon kom denna version av boken ut 1983, Kärlekens samtal: fragment (Korpen).

Nu ges Kärlekens samtal ut på nytt av Modernista. Leif Janzon har putsat på sin översättning, Carin Franzén har skrivit ett väldigt bra introducerande förord och dessutom innehåller boken de 20 figurer, som inte fanns med i den första upplagan.

Skriver Franzén:

”Den grundläggande frågan Barthes ställer i sitt seminarium och vidareför i sin bok är vad som händer när en talande människa drabbas av kärlek. Det rör sig alltså inte om en diskurs om kärlek, utan om en ‘förälskad diskurs’ i form av figurer – förtätade språkstycken av sådant man säger av kärlek.”

Och lite längre ned på samma sida:

”Vad vi läser [i Kärlekens samtal] är egentligen varken beskrivningar av kärlek eller en älskades bekännelser (även om man ofta anar en levd erfarenhet), utan försök att efterlikna älskandes tal och begär genom den kultur och historia som format dem.”

De essäistiska fragmenten eller figurerna är ordnade i alfabetisk ordning. Det gör att ordningen i realiteten blir helt godtycklig, vilket är avsikten. Skriver Barthes apropå den älskande människans villkor:

”Under hela det liv som hon ägnar kärlek dyker figurer upp i den älskande människans huvud utan någon ordning, för de beror ju varje gång på slumpen (yttre eller inre).”

Det här är några exempel på figurer: ASKES, BEGRÄNSA, DRAMA, FÖREMÅL, GALEN, JAG ÄLSKAR DIG, KROPP, ÅNGEST och ÖMHET. Varje figur beskrivs också i en kort ingress. Det här är tre exempel:

”BOK. Det skrivnas betydelse för kärleken som föds: man blir kär tack vare böcker.”

”BREV. Figuren behandlar kärleksbrevets särskilda dialektik: att samtidigt vara innehållslöst (kodat) och uttrycksfullt (fullt av lust att skänka begäret betydelse).”

”ENSAM. Figuren syftar inte på det som kan vara den älskande människans fysiska ensamhet, utan på hennes ‘filosofiska’ ensamhet, eftersom kärlekspassionen i dag inte upptas i något som helst tankesystem (språksystem) av betydelse.”

Sedan följer själva exegesen som vanligtvis är två tre sidor lång. Det är som korta, personliga små miniessäer som handlar om allt från den första förälskelsens hänförelse till svartsjukans bottenlösa djup. Barthes är väldigt noga med att framhäva att Kärlekens samtal inte förmedlar någon filosofi, och han påpekar att ingen som helst logik förbinder figurerna eller bestämmer deras inbördes sammanhang. Förklarar Barthes:

”Utformningen av texten bygger på ett montage av texter hämtade från olika håll: från systematisk läsning, Den unge Werthers lidanden av Goethe; från regelbunden läsning (Gästabudet av Platon, zen, psykoanalys, vissa mystiker, Nietzsche, tyska Lieder); från samtal med vänner. Och därtill författarens minnesbilder.”

Kärlekens samtal är sensationellt underhållande – det var länge sedan jag läste en bok som väckte så mycket minnen, tankar och associationer – med det är också en ganska svårläst bok. Barthes är, och inte bara i Kärlekens samtal, på spaning efter det som ligger bortom språket, det som undandrar sig tydliga definitioner och klassifikationer. Han påpekar exempelvis att nyckelbegreppet figur inte ska förstås i retorisk betydelse, utan snarare i en gymnastisk eller koreografisk betydelse.

Barthes var sysselsatt med, ja man kan väl säga besatt av, språkets otillräcklighet. Att skriva en bok om kärleken vore omöjligt, enligt honom, det som var möjligt att utforska eller imitera var den älskandes tal eller kärlekens diskurs. Och i vissa avseenden är boken väldigt kritisk till rådande ordningar och system som gör anspråk på att kartlägga och förstå människan, system som Barthes ville överskrida. I ”Argumentum”, ett tidigare outgivet fragment, är han nästan komiskt pessimistisk avseende den ställning kärlekens diskurs har i vår tid:

”Nödvändigheten av denna bok bygger på följande tanke: att kärlekens diskurs av i dag är något ytterligt ensamt. Den kanske framförs av tusentals människor (vem vet?), men ingen håller fast vid den: den lämnas helt i sticket av språken omkring den: antingen ignoreras eller nedvärderas eller förhånas den av dessa; den hålls inte bara utanför makten, utan också utanför dess mekanismer (vetenskap, lärdom, konst). När en kärlekens diskurs så att säga av egen kraft redlöst driver ut i det overkliga, återstår inget annat för den att utgöra ett hävdande, hur ringa det än må vara. Detta hävdande är helt enkelt ämnet för denna bok som börjar här.”

Att Kärlekens samtal blivit en levande klassiker tyder, tycker jag, på att Barthes var överdrivet pessimistisk. Den här originella och tankeväckande boken, resultatet av det Barthes kallade aktiv filologi, kommer att behålla sin ställning som modern klassiker mycket länge. Jag hoppas få läsa den flera gånger.

Och avslutningsvis, ett mer hoppingivande citat ur Carin Franzéns förord:

”Om kärlekens diskurs visar fram det som är obotligt hos varje älskande, är dess figurer samtidigt märkta av en historia och en kultur. Men därför kan varje ny läsare lägga till sitt eget begär och föra talet vidare. Det är en kärlekshandling.”

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Recensioner

Två bra skriftserier om teorier och tänkare

9781848312043-300x426

Ibland får man lust att sätta sig in i någon av de stora teoretikernas tankar, utan att vilja, orka eller kunna ge sig på originaltexterna. Samtidigt tycker man inte att Wikipedia är till någon större hjälp. Det är då man vänder sig till skriftserien, ett underskattat fenomen. Böckerna i skriftserierna, som det finns gott om i de stora språkområdena, fungerar väldigt bra som introduktioner och borrar djupare än både Wikipedia och andra encyklopedier.

Jag beställde tre böcker ur Icon Books smått klassiska serie Introducing: Introducing Baudrillard, Introducing Barthes och Introducing Derrida. Serien har sina rötter i den mexikanske tecknaren och författaren Rius bok Marx papa principiantes (1972), som kom att heta Marx for Beginners (1976) i engelsk översättning.

För varje bok anlitas en illustratör och en expert som skribent, men jag tycker att böckerna håller väl samman och att åtminstone de här tre har en snarlik och tillbakalutad humoristisk ton. Jag kan ganska lite om Jean Baudrillard, Roland Barthes och Jaques Derrida, men känner mig något klokare efter att ha läst böckerna. Kontinentala teoretiker kan ju vara väldigt svåra, men nu har jag i alla fall känslan av att fatta grunderna och sambanden bättre.

Det känns faktiskt lite mer avspänt att läsa om de här tre herrarna – hela serien är väldigt mansdominerad – i en serieform. Det visuella verkar fungera som ett stöd för minnet. Böckerna innehåller en rad roliga anekdoter och utredningar av de olika teoriernas nyckelbegrepp.

Mest utbyte hade jag av Barthes, men det beror nog på att jag hade vissa förkunskaper och var mest intresserad av hans litterära teorier och semiotiken. Jag kommer att läsa fler böcker ur den här serien. Det finns drygt 100 och några av dem är: Introducing Walter Benjamin, Introducing JoyceIntroducing Alain BadiouIntroducing Slavoj Zizek och Introducing Cultural Studies.

9780199691340

En betydligt större och kanske också snäppet mer seriös skriftserie är A Very Short Introduction som ges ut av Oxford University Press. Idén är snarlik, att man låter en expert skriva lite mer populärt om sitt avgränsade specialområde. Från OUP beställde jag följande titlar: A Very Short Introduction: Literary TheoryA Very Short Introduction: Science Fiction och A Very Short Introduction: Modernism.

Böckerna i serien Introducing är betydligt tjockare, men dem i VSI innehåller ändå mycket mer text. Det är otroligt välskrivna små böcker, kunniga, men de är skrivna på lite mer akademisk prosa, vilket är ett konstaterande, inte någon kritik.

Serien A Very Short Introduction startade 1995 men innehåller redan flera hundra titlar, från Aristotle till Particle Physics. Det gemensamma för de båda skriftserierna är att de är förhållandevis lättlästa, komprimerade och laddade med kunskap. De är perfekta om man vill fylla någon av alla ens kunskapsluckor, riktigt underhållande, och jag tycker att en serie av det här slaget borde ges ut i Sverige.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Recensioner

litterära termer 17: jouissance

”The French word for ‘enjoyment’ (often used in a sexual sense), employed by the critic Roland Barthes in his Le Plaisir du texte (1973) to suggest a kind of response to literary works that is different from ordinary plaisir (pleasure). Whereas plaisir is comfortable and reassuring, confirming our values and expectations, jouissance – usually translated as ‘bliss’ to retain its erotic sense—is unsettling and destabilizing. The distinction seems to stand in parallel with Barthes’s preference for those fragmentary or dislocated texts which he called scriptible rather than lisible, that is, those that challenge the reader to participate in creating them rather than just consume them.”

Citerat ur ”10 Literary Terms You Might Not Know” av Megan Branch i OUPblog. Några av de andra udda litterära termerna är clerihew, hemistich och flyting.

O.W.

Lämna en kommentar

Under Litterära termer