Etikettarkiv: sonett

Veckans dikt 95: [Här driver själar…] av Malte Persson

 

Här driver själar, nästan lika många
som de löv som röda fallit ned på spåren
och denna spröda, ännu ganska långa
men kalla höstdag mycket långt från våren,

en dag likt alla dagar svår att fånga,
försenar tågens gång med höstdekoren;
och deras andedräkter blir till ånga
och driver bort likt allt som aldrig når en.

Här skriver jag: att värmen är nu borta,
en väldig sommars tålamod förlidet;
att vad som kvarstår av en sols aorta

är lövens vener, fladdrande förvridet;
att den som nu är ensam skall förbli det,
en lång tid trots att dagarna blir korta.

 

© Malte Persson

 

Ett varmt tack till Malte Persson för att vi fick publicera den här sonetten, som är hämtad ur hans Underjorden (Bonniers, 2011). Persson är dessutom helt aktuell med den egensinniga boken Om Ofissim (Bonniers, 2016).

9789101002915

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Veckans dikt

Veckans dikt 8: ”Sonett 18” av William Shakespeare

Shall I compare thee to a Summer’s day?

Thou art more lovely and more temperate:

Rough winds do shake the darling buds of May,

And Summer’s lease hath all too short a date:

Sometime too hot the eye of heaven shines,

And oft’ is his gold complexion dimm’d;

And every fair from fair sometime declines,

By chance or nature’s changing course untrimm’d:

But thy eternal Summer shall not fade

Nor lose possession of that fair thou owest;

Nor shall Death brag thou wanderest in his shade,

When in eternal lines to time thou growest:

So long as men can breathe, or eyes can see,

So long lives this, and this gives life to thee.

1 kommentar

Under Veckans dikt