Etikettarkiv: Ulysses

Ny bok om det fientliga motttagandet av Joyce i Sovjet

9781501759901

Det skulle dröja 67 år innan de första ryssarna kunde läsa Ulysses i rysk översättning:

”The first full Russian translation of Ulysses, by Viktor Khinkis and Sergei Khoruzhy, was published in 1989. The first full Russian translation of Finnegans Wake did not see the light of day until 2021, just a few months ago.”

Det kalla kriget och de sovjetiska myndigheternas fientlighet mot experimentell litteratur, bidrog till att man höll Joyce på armlängds avstånd så länge, skriver Nataliya Karageorgos i sin recension av All Future Plunges to the Past: James Joyce in Russian Literature av José Vergara:

”The epitome of Western modernism, Joyce embodied all that the literary officials found hostile to the cultural demands of the Soviet state: formalism, pessimism, individualism, complexity, naturalism. ‘A pile of dung teeming with worms, photographed with a cinema apparatus through a microscope — that’s Joyce,’ declared Karl Radek at the first All-Union Congress of Soviet Writers in 1934, a year after the US court ruled that the ban on Ulysses would be dropped.”

Att läsa Joyce kunde vara förenat med livsfara, långa straff i fångläger. Men det som är förbjudet blir också åtråvärt, skriver Karageorgos:

”José Vergara’s important new book […] presents an illuminating account of the reception of a major figure of Western modernism not as a tale of prohibitions but as the history of resistance to them.”

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Notiser

Intervju: Erik Andersson om att översätta ”Ulysses”

9789100121235

När Ulysses, James Joyce modernistiska mästerverk, kom ut i svensk översättning av Thomas Warburton efter andra världskriget blev den tillgänglig för den breda allmänheten. Och när Warbutrons korrigerade utgåva kom ut i början av 80-talet, var det också en stor litterär händelse.

Och så för tre år sedan kom översättningen av Erik Andersson, som fick många kritiker att jubla. Framförallt prisades hans känsla för Joyce sinnlighet. Vi har ställt några frågor till Andersson om varför det är så svårt och roligt att översätta Ulysses. En roman som ligger hyfsat till på Modern Librarys lista över de 100 bästa romanerna.

Jag läste en underhållande artikel om den första kinesiska översättningen av Ulysses. Ett äldre par översatte romanen och mannen, Xiao Qian, tycker att Joyce ibland gick för långt: ”Det finns partier,” säger Xiao, ”som jag tycker att han gjorde onödigt svåra.” Kan du känna sympatier för Xiaos ståndpunkt? Och kan du försöka förklara lite kortfattat varför Ulysses är så sällsynt svår att översätta?

– Några av de saker som tas upp i artikeln är vitsarna eller vitsigheterna eller de vitsande anspelningarna. De är förstås ett bekymmer. Gripen av viss oro bestämde jag mig för att se efter hur jag hade tacklat de anförda exemplen. Jag märkte att det var på olika sätt: genom att göra en ny förvrängning av ”originalet” (t ex Bibeln) eller genom att skriva något annat eller genom att låta det stå kvar på engelska (ett sällsynt fall, motiverat av den pågående Shakespearediskussionen där engelskan så att säga redan var aktualiserad).

– Ändå skulle jag inte säga att detta var det svåraste. Det finns många sätt att göra det på, och det är inte alltid så illa att vara mer aktiv medskapande. Det svåraste var istället de partier där idén inte framstod som riktigt lyckad. Jag tänker på barnbördshusets stilpastischer och på pubkapitlets parodier. De föreföll mig ibland litet oviga. Droskhakskapitlets stil är enastående trög och krånglig men rätt charmig ändå. Men att det skulle vara för svårt tycker jag egentligen inte. Det är helt rimligt att det blir som det blir utifrån de utgångspunkter som valts.

Det är välkänt att Ulysses är svår att översätta, men det är ju också ett hedersuppdrag, många kritiker och läsare är ganska överens om att Ulysses är det främsta modernistiska prosaverket, prosans motsvarighet till T.S. Eliots The Waste Land. Men sedan handlar det ju inte bara om Joyce, utan även om hans tidigare svenska översättare. Har du känt påtagligt att du jobbat i en tradition? Samtidigt är ju du en väldigt erfaren översättare, men det vore kul att få veta hur du förhållit dig till traditionen och hur det har satt avtryck i översättningen.

– Det finns ett tävlingsmoment i det här, i så måtto att det vore meningslöst att göra en ny översättning om den blev sämre än den gamla. Men ganska snart försvinner det ur tankarna: de båda versionerna kan inte mätas mot varandra, utan bara mot sig själva. Min uppgift blev att göra en så bra Andersson-översättning som möjligt. Jag hade också en skicklig redaktör, Rachel Åkerstedt, som också var inställd på att översättningen skulle bli så perfekt som den kunde bli utifrån sina premisser.

9789100126780

– Det finns mycket att glädja sig åt i Warburtons översättning. Den är ett storverk, inte minst med tanke på att det är hans första översättning och att den kom så pass tidigt, liksom att han kunde lösa så många språkliga problem och allusioner utan den för mig helt oumbärliga Ulysses Annotated av Don Gifford.

– Naturligtvis finns det en stor Ulyssestradition som översättningen ingår i, men för mig har det varit viktigare att jag själv ingår i den svenska översättargemenskapen. Vi har mycket kontakt med varandra och har arbetat fram en översättarkultur som måste tillhöra de starkaste i världen. Det är viktigt med översättning i Sverige, och tålamodet är kort med dem som bara gör någon slags gloslista eller som inte kan skapa ett eget verk – och däri har ju även de älskade kritikerna en del.

Men som läsare upplever man naturligtvis att svårigheten att läsa Ulysses är nära kopplad till hur underhållande det är att läsa romanen. Det måste väl vara snarlikt för er översättare, att det är otroligt stimulerande att arbeta med en så utpräglat mångskiftande text? Berätta gärna om det som varit roligast, och nämn gärna exempel på särskilt roliga kapitel, episoder eller rentav detaljer.

– En stor fördel med Ulysses är att den saknar transportsträckor: det finns en idé med allting, en språklig idé, det är hela tiden minst lika viktigt hur det berättas som vad det berättas. Ett kapitel som jag tyckte var särskilt roligt att översätta var det näst sista, det som är uppställt i katekesform. Kapitlet genomsyras av en stillsam humor, som kanske bottnar i förhållandet mellan de tvärsäkra och otroligt uttömmande svaren å ena sidan och den osäkra berättarinstansen å den andra. För vilka är det egentligen som talar?

I Svenska Dagbladet läste jag följande om din översättning: ”James Joyce fick rätt när han förutsåg att hans stora roman skulle sysselsätta professorer under lång tid. Erik Anderssons nya översättning tar upp kapplöpningen med Joyce smidiga engelska.” Det måste kännas bra att läsa efter fyra års idogt arbete. Tycker du att mottagandet var bra? Finns det saker som lekmän, inklusive kritiker, missuppfattar vad gäller översättningar?

– Något som både kritiker och lekmän underskattar tror jag är hur lätt det är att bli oense om hur något skall översättas, särskilt när det gäller Ulysses där mångtydigheten närmast är en kompositionsprincip. Och man kan vara oense och förbli vänner… Översättaren kan naturligtvis göra fel eller träffa olyckliga val – men det kan också hända att han har övervägt många alternativ och av någon anledning valt bort det som lekmannen ser som det givna alternativet.

Ett varmt tack till Erik Andersson för att han tog sig tid att svara på våra frågor. Om du är intresserad av översättning i allmänhet och Anderssons översättning av Ulysses i synnerhet, bör du kika närmare på hans Dag ut och dag in med en dag i Dublin. En skildring av de fyra år långa arbetet, både detaljer och mer övergripande.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Intervjuer

Happy Bloomsday! Några artiklar om Joyce och Ulysses

9789100121235

”I have read 200 pages so far — not a third; and have been amused, stimulated, charmed, interested, by the first 2 or 3 chapters — to the end of the cemetery scene; and then puzzled, bored, irritated and disillusioned by a queasy undergraduate scratching his pimples. . . . An illiterate, underbred book it seems to me; the book of a self taught working man, and we all know how distressing they are, how egotistic, insistent, raw, striking, and ultimately nauseating.”
– Virginia Woolf om Ulysses i sin dagbok

Här samlar vi några underhållande och läsvärda artiklar med anledning av att det är Bloomsday, 16 juni, dagen som sedan 1954 firas av James Joyce anhängare för att hans modernistiska mästerverk Ulysses utspelar sig 16 juni 1904 i Dublin. Huvudpersonen heter Leopold Bloom.

I New York Times i veckans Bookend resonerar Charles McGrath och Rivka Galchen kring vad som skulle hända om boken publicerades idag.

En sak är säker, romanen skulle inte bannlysas som den blev 1922 och det amerikanska postverket skulle inte bränna exemplar av den. Underhållande artikel, inte minst Rivka Galchens genomgång av Amazon-recensioner: ”How Would ‘Ulysses’ Be Received Today?”

9789100139339

Bonniers lyxiga box

Om du verkligen vill slå på stort under Bloomsday kan du lägga ett bud på en utgåva av Ulysses som är vackert illustrerad av Henri Matisse. 250 av de här böckerna från 30-talet är signerade av både James Joyce och Henri Matisse. Då såldes de till medlemmarna av Limited Editions Club för $10.

Sajten Artlyst skriver att det förväntade priset är mellan £6000 och £8000. Jag skulle inte ha råd att köpa ett exemplar även om man strök två nollor, men av beskrivningen att döma är det en vacker bok, som kanske rentav är ett kap:

”Matisses mythical Nausicaa design is embossed in gold on the front cover of the edition, displaying four shapely nudes enclosed in a sphere with Roman numerals forming a celestial clock. The spine of the book is gilt. Complete with black and white illustrations by Matisse, the book seems reasonably priced as another first edition is selling for $30,000 or £19,325 online.”

henri-matisse-joyce

Bild via Bonhams

Böckerna auktioneras hursomhelst ut på Bonhams i London, 24 juli 2015. Hemsidan är väl värd ett besök om man är road av sällsynta, annoterade och signerade böcker och liknande.

Ulysses öde, eller Oolissays som Joyce uttalade titeln, hade antagligen mött ett annat öde om inte författaren hade träffat amerikanskan Sylvia Beach i Paris. Hon hade startat bokhandeln Shakespeare and Company, som också skulle bli det förlag som först gav ut Ulysses, som väckte både avsky, förakt och rädsla. Den förbjöds och brändes.

Literary Hub har, dagen till ära, publicerat ett utdrag ur The Most Dangerous Book: The Battle For James Joyces Ulysses av Kevin BirminghamUtdraget handlar just om när James Joyce träffade Sylvia Beach. Man får god lust att läsa hela boken.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Artiklar, Nyheter

Ny suverän podcast om ”Finnegans Wake” av James Joyce

UlyssesCover

Enligt egna beräkningar, som man ska ta med en nypa salt, arbetade James Joyce 10.000 timmar med Ulysses, som kanske är den mest klassiska av alla modernismens klassiker. Den och The Waste Land  av T.S. Eliot kanske? Både Eliots diktsamling och Ulysses gavs ut 1922, även om den senare först publicerats som en följetong.

Ulysses är en ganska svårläst bok, men när Joyce hade fullbordat den påbörjade han arbetet på sin nästa och sista bok: Finnegans Wake. Den omtalas ofta som en av de mest svårlästa böckerna på engelska, även om språket i denna bok till stora delar är påhittat av Joyce själv och dessutom är engelskan uppblandad med många andra språk. Enligt många kritiker ville Joyce skapa en text som påminner om hur det är att sova och drömma.

Joyce_wake

Finnegans Wake skrevs under en period om 17 år i Paris, den publicerades 1939, två år innan Joyce dog. När man bläddrar och läser i boken får man nästan känslan av att Joyce driver med oss, att han ägnade 17 år åt att göra boken så svårtolkad att den skulle hålla läsare och forskare och sysselsatta i århundraden. Vilket naturligtvis ger den en särskild aura som gör den lockande.

Boken har emellertid aldrig lockat den så kallade breda läsande allmänheten, men vi har hittat en podcast vars motto är: ”Everybody can read Finnegans Wake”. Pocasten heter rätt och slätt Reading Finnegans Wake och skrivande stund har det gjort åtta halvtimmeslånga avsnitt. Ett avsnitt kan handla om en enda mening, men Chuck som gör podcasten har en cool och saklig stil och är riktigt bra på att berätta och tolka på ett intressant och fängslande sätt. Vi mejlade några frågor till Chuck.

Please tell us a little bit about your background, especially regarding reading and Joyce, and how you got the idea to launch the podcast RFW.

– I first heard about Joyce when I was in high-school. We did not read any Joyce, but we read Faulkner, and I guess I sort of learned about Joyce from reading articles where he would be mentioned with Faulkner. I read A Portrait of the Artist as a Young Man while I was in the Navy on deployment back during Operation Desert Storm in the 1990s. It was difficult, but I struggled through it. I later read it a few more times knowing that I eventually wanted to read Ulysses. I started and stopped Ulysses a few times before I finally gave up.

– In 2012, I started graduate school at Georgetown University in Washington D.C. I was working on a Master of Liberal Studies degree mainly studying philosophy when I noticed a course on Joyce and Beckett. I signed up for the course and in that course we read Dubliners, Portrait, and Ulysses. I finished the Masters degree later that year and thought that if I was ever going to read Finnegans Wake that now would be the best time, so I dove in. About six months later I was done.

– I had never really listened to podcasts before until one day I found out about Frank Delaneys podcast on Ulysses. I started listening to it and really liked it. I searched the internet and iTunes for one on Finnegans Wake but there were none out there. I was looking at doing a second reading now that I had read a lot of supplemental material concerning the book. Then one day I just got the idea that while doing my second reading, I could just record my thoughts and maybe help someone trying to get through it.

Why do you think this profoundly difficult and eccentric book is so tempting to interpret and decipher?

– Mainly because every word is layered with multiple meanings. It is almost like you are a literary detective trying to connect the dots and find out what is going on. It is so rewarding when you do make a connection and the lightbulb goes off and that is what I wanted to share. Also, I hope that through the website, a discussion can be started where others will participate and point things out to me that I have missed or overlooked. It is also exciting when someone points something out and you make the same connection.

– It is kind of difficult to discuss Finnegans Wake because so few people have read it. I actually don’t have any acquaintances that I see or talk to on a regular basis that have read it. I work in the engineering field, so most of the people that I know have never even heard of it. That is why the internet is so great. It takes something as large as the internet to gather a small group of people that are familiar with a topic that is such a niche.

9780199695157_450

When I started to follow your podcast a couple of days ago, I bought Finnegans Wake in a paperback edition from Oxford University Press from 2012. Can you please tell us a little bit about the different editions and which ones you would recommend?

– Editions of all of Joyce’s books are always surrounded by controversy. You have the whole Gabler debate about Ulysses where some people hate the Gabler edition and others are ok with it and find it more convenient because the lines are numbered. With the Wake, I believe you want to make sure you get the one that incorporate Joyce’s corrections. When it was first published, I guess the printers made a lot of errors and Joyce corrected them. So, you want to get an edition that has those incorporated, which the Oxford does.

– The Oxford is the one I’m reading this time through for the podcast. I initially read the Penguin, which may not incorporate the corrections. I’m not sure, but nothing has jumped out at me as being radically different from the Penguin; although, I’m not comparing the two line by line. I think you will probably be alright with either one unless you are doing scholarly PHD type work. I am not doing that type of work.

I really enjoy RFW and I think it was surprisingly easy to get started and stumble right into the strange world of Finnegans Wake. Could you please describe the structure of RFW and how its intended to work?

– I intend it to be an asset that someone who has never read the book could listen to and come away with an understanding of the beauty of the book. I would hope that everyone listening would have a copy and either read along, or read before or after listening.

– As far as the structure goes, I am spending a lot of time in these early podcasts going word by word which is kind of slow but necessary to really see how every word really contains many meanings that are applicable or will be applicable later on in the text. I think after I get through the first few paragraphs, things will speed up a little bit because listeners, and I, will be more familiar with the themes and I wont have to do so much definition type work. An instance of this would be in episode five, I talked about Jonathan Swift and his relationship with Esther Johnson and Esther van Homrigh. In future episodes I will just be able to point out where Swift is applicable and listeners will already be familiar with who he is.

– My podcasts will always be detailed though. I have no timeline or deadline to work against. I am 44 years old and in decent health, so I could, barring any tragedy, go on for about another 30 or so years probably. I don’t intend for it to take that long, but that is my only deadline so to say, which is funny when you think about it because it is a literal dead line. Ha Ha. That being said, I do see it being complete in about five or so years, at which point maybe we will start over, or maybe I’ll do another book.

The book is huge and its partly written in a language that Joyce invented. It might even be best known for being one of the hardest books to read in the modernist canon. How many episodes of RFW do you think it will take to cover the whole book?

– I’m not really sure how many episodes, but I’m at five now and we are still on page three which is the first page, so I would imagine it would be over a 1000 episodes. I don’t think all of the pages will require five or more podcasts but many will. Most of the feedback I have received on the podcast is asking for longer podcasts, so I may try to work on that. Right now, though, after about twenty minutes, I am tired of listening to myself talk.

– I would like to explore possibly doing some podcasts with some guests which may help them to go longer, so if anyone contacts me who seems like they can provide additional insight and maybe help the podcasts go longer or cover more material in one podcast, I would be willing to discuss that. Also, I may have a few podcasts that are not directly related to the text, maybe historical or biographical type of podcasts where we discuss things going on in the Joycean world, either past or current events. I’m really open to anything especially if it helps people get into the book.

Ett stort tack till Chuck, hans podcast är verkligen något utöver det vanliga. Vi rekommenderar den varmt, särskilt till personer som åtminstone är lite bekanta med Joyce litterära universum redan. Finnegans Wake är en väldigt svår bok, men Reading Finnegans Wake är en perfekt möjlighet att komma igång med att läsa den.

Ola Wihlke

Lämna en kommentar

Under Intervjuer, Podcasts / radio

Joyce Ulysses på väg att bli videospel

”James Joyce’s Ulysses is one of the greatest books in literature, and it is also one of the hardest to read. Irish filmmaker Eoghan Kidney is crowdfunding a creative solution to this problem: A virtual reality video game that allows the reader to experience the book as the protagonist.”

Citerat ur ”‘Ulysses’ to become virtual reality game” av Kelly Lawler i USA TODAY, 26 juli 2014.

Som spelare kommer man att vara Stephen Dedalus i Proteus, den tredje delen av boken. Enligt Kidney kommer spelet vara ett nytt sätt att läsa den stora romanen. Förklarar han i en video om tanken med spelet:

As a user of ‘In Ulysses’ walks along a virtual Sandymount Strand, the book will be read to them – they will hear Stephen’s thoughts as they are written – but these thoughts will then be illustrated around the user in real-time using textual annotations, images and links. A user can stop walking (therefore stopping Stephen walking) and explore these illustrations, gaining insight into the book and adding to the enjoyment of it.

Kidney söker pengar till sitt projekt, pengar som bland annat ska användas till mjuk- och hårdvara och till att spela in en uppläsning av texten.

Ola Wihlke

 

2 kommentarer

Under Nyheter

12 listor med de 100 bästa böckerna

Fransmännens favorit

Fransmännens favorit

Listorna har ingen bestämd rangordning – vi har bara lagt upp listor som vi tycker är särskilt spännande.

1.   Top 100 Works in World Literature

”The editors of the Norwegian Book Clubs, with the Norwegian Nobel Institute, polled a panel of 100 authors from 54 countries on what they considered the ‘best and most central works in world literature.’ Among the authors polled were Milan Kundera, Doris Lessing, Seamus Heaney, Salman Rushdie, Wole Soyinka, John Irving, Nadine Gordimer, and Carlos Fuentes. The list of 100 works appears alphabetically by author. Although the books were not ranked, the editors revealed that Don Quixote received 50% more votes than any other book.”

Mycket bra lista om man är lite trött på engelskspråkiga listor som favoriserar amerikansk och brittisk litteratur.

2.    100 Most Influential Books of the Century

”Boston Public Library’s list of ‘The 100 Most Influential Books of the Century’. A booklist for Adults.”

Spännande lista med en svängig blandning av skön- och facklitteratur.

3.   Goodreads Top 100 Literary Novels of All Time

”‘The Goodreads Top 100 Literary Novels of All Time List’ represents a list of 100 literary novels recommended by the Goodreads Serious Literature Group for voting by all Goodreads Members via Listopia.”

Om läsarna får bestämma.

4.   All-TIME 100 novels

”Critics Lev Grossman and Richard Lacayo pick the 100 best English-language novels published since 1923—the beginning of TIME.”

En av de mest citerade 100-bästa-listorna, från Time, med ovanligt mycket ny litteratur, men begränsad till engelskspråkig.

5.   The top 100 bestselling books of all time

Riktigt rolig lista baserad på försäljning i Storbritannien. Gissa vilken bok som sålts mest?

6.  All-Time Greatest Novels

Mycket underhållande lista från Entertainment Weekly med mycket modernt och populärt.

7.  100 Best Novels

Modern Library gör ganska konservativa val, James Joyces Ulysses i topp, men det är en av de riktigt klassiska listorna.

8. 100 best novels written in English

The Guardians och Robert McCrums lista från 2005. Mycket äldre litteratur. Ulysses på plats 46.

9.   The top 100 books of all time

Aningen gammal (2003) men pålitlig kritikerlista från The Guardian.

10.   100 novels everyone should read

Något nyare (2009) kritikerlista från The Telegraph.

11.   The 100 Most Influential Books Ever Written

En lite udda lista för den som vill gräva djupt i historien efter böcker som satt avtryck. Den bygger, om vi fattat saken rätt, på en bok om de 100 mest inflytelserika böckerna. Urvalet sträcker sig från 1500 f.Kr. (I Ching) till 1971 (B. F. Skinners Beyond Freedom and Dignity).

12.   Århundradets 100 böcker enligt Le Monde

Väldigt underhållande fransk lista från 1999, som blandar serier, poesi, dramer och romaner. Först på listan ligger … Främlingen av Albert Camus.

Om du har förslag på bättre 100-bästa-listor tar vi gärna emot dem, så kan vi uppdatera listan efterhand.

Ola Wihlke

1 kommentar

Under Listor

Ulysses drygt 700 sidor komprimerade till tre minuter

Marilyn Monroe Reading James Joyce

Marilyn Monroe Reading James Joyce (Photo credit: I, Puzzled)

James Joyces Ulysses är lite drygt 730 sidor lång, består av nästan 270 000 ord och hyser mer än 200 karaktärer, men nu finns den komprimerad i en tre minuter lång filmversion. Den är rolig men lyckas inte riktigt fånga romanens myllrande mångsidighet.

BB

Lämna en kommentar

Under Notiser